סימפוזיון - עוסי"ם טיפול קוגניטיבי התנהגותי
תאום טיפול וטיפול – האם אלו שניים יצעדו להם יחדיו?
הרצאה 3

author.DisplayName
עו"ס, מכון פסגות לטיפול והכשרה ועמותת אנוש, ירושלים

רקע

עם החלת חוק נכי נפש בקהילה, התפתחו שירותי שיקום בתחומים שונים כגון, פנאי, חינוך, תעסוקה ודיור. בעלי נכות רבים מופנים לשירותי השיקום, והלקוחות מוצאים מענה טיפולי – פסיכותרפי שמשלים את תוכניות השיקום, בשירותי השיקום עצמם, ע"י העובד הסוציאלי מתאם הטיפול. ולו בגלל שהם יכולים לפגוש את הלקוח אחת לשבוע, לאורך זמן, ההתערבויות הטיפוליות כוללות הסרת חסמים של תכנים אינטרא-פסיכיים בהשגת המטרות השיקומיות.

מטרות

אציג שני תאורי מקרה של אנשים עם אבחנות קו-מורבידיות, ששילוב בין התערבויות טיפוליות של CBT, ועבודה מערכתית אפשרו האצת תהליכי שינוי ושיפור באיכות חייהם. אדון ביתרונות השילוב בין גישת ההחלמה לטיפול CBT.

ממצאים

הטיפול ההכרני – התנהגותי הצליח לתת מענה לקשיים מורכבים עמם שני אנשים אלה התמודדו שנים רבות. במהלך ההרצאה יוצגו הטכניקות שבהם נעשה שימוש, ויערך דיון על תפקיד העובד הסוציאלי בדיור המוגן – הגדרות תפקיד פורמאליות אל מול מציאות רצויה וקיימת.

Powered by Eventact EMS