התערבות טיפולית עם ילדים חשופים לאלימות במשפחה

yael-s@nzc.org.il
היחידה לטיפול באלימות במשפחה, אגף הרווחה בעיריית נס ציונה

מתוך מחקר בשנים האחרונות השם דגש על ילדים חשופים לאלימות במשפחה מתאר כי חוויה של ילדים חשופים לאלימות הינה חוויה דומה לזו של `פיגועים` בתוך המשפחה. חוויה הפוגעת בהתפתחות התקינה של ילדים, הפוגעת ביצירת משמעות לחוויותיהם, בתפיסת העולם שלהם, יוצרת תחושה של חוסר אונים ושל מציאות מוכחשת ומושתקת.

חוויה היוצרת טראומה!

הרציונל להתערבות זו נעוץ בבסיס התאורטי של חשיפה לאלימות במשפחה כאירוע טראומטי ומתוך מטרה לסייע לילדים להתמודד באופן ראשוני עם הקושי בעיבוד טראומת האלימות על מנת שלא יפתחו PTSD.

מטרת ההתערבות הינה מניעת פוסט טראומה בקרב ילדים החיים במשפחות אלימות.

עם כניסת משפחה לטיפול, נערך תהליך אינטייק משפחתי המתייחס לכל אחד מבני המשפחה ולמערכות היחסים השונות בתוך המשפחה. בתהליך האינטייק נפגוש את האישה, את הגבר (במידה הניתן) וכן את הילדים, נתוודע למצבם הרגשי ובסיום האינטייק תקבע תכנית טיפול.

בנוסף לכך, בתוך סערת חייהם נסייע לאם להתבונן גם על החלק ההורי שלה ועל מצבם של ילדיהם החשופים ונפגעים ומציעים לה את ההתערבות בת מפגש אחד עד שלושה, המתקיימת באחד משני הרבדים:

  1. מסייעים לאמא (בד"כ) לתווך בעצמה לילדים את המציאות הקשה ואת המצב הבלתי אפשרי בו הם נתונים. אופן זה של התערבות מכין את האם לעמוד מול ילדיה ולהנגיש את השיח בינהם והוא תלוי בגורמים רבים כגון: רמת המובחנות שלה, עצמת המשבר, מצבה הרגשי, האם האב בבית או מורחק, מידת המסוכנות – אם קיימת ועוד...
  1. מקיימים שיחה משותפת של העו"ס המטפל עם האמא והילדים. משוחחים עם הילדים ומסייעים לאמא לתת תוקף לתחושות ילדיה, נותנים לגיטימציה לרגשות המבולבלים והסותרים. והכרה לדרכי ההתמודדות השונות של כל ילד. מסבירים ומתווכים לילדים את המציאות המטלטלת באופן מותאם לגיל הילדים, למצבם הרגשי ולבשלותם הקוגניטיבית.
יעל שמולינזון
יעל שמולינזון
Powered by Eventact EMS