כלים מטיפול מיני לאינטייק כוללני

shapirobracha@gmail.com
שירותים חברתיים, עיריית חדרה

בשלב ההיכרות עם הפונים שלנו אנחנו אוספים מידע רלוונטי וחשוב אתו אנו מתכננים את המשך התהליך עם הפונה. ישנם עובדים סוציאלים חסרי כלים להתמודד עם המיניות וההיסטוריה המינית של הפונים. בשל כך לעיתים אנו נמנעים משאלות על מין ומיניות בשלב ההיכרות ולפעמים בכלל.

אני מציעה סדנא שבה אלמד כלים פרקטיים שרכשתי מתוך עבודתי ולימודי טיפול מיני. כלים אשר ניתן ליישם אותם בשלב ההיכרות עם פונים חדשים. נלמד על שאלות שירחיבו את התמונה הטיפולית וישאירו פתח לפתיחת נושא המיניות במשך הטיפול. במסגרת הסדנא יהיה מרחב לשיח על רמת הנוחות שלנו עם העלאת נושא המיניות בטיפול ועל דרכי התמודדות עם ההתנגדויות שלנו כמטפלים ועובדים סוציאליים.

הכלים שאביא יהיו ממחקרים עדכניים וידע מקצועי מתחום הטיפול המיני ועבודה סוציאלית.

ברכה שפירא
ברכה שפירא
Powered by Eventact EMS