קולנוע מסייע – קהילה ב"תנופה". תקציר: קולנוע מסייע החלתה את פעילותה בצוות "תנופה" בשותפות מלאה עם תכנית עיר ללא אלימות. המפגשים התקיימו במחלקה לש"ח "לב העיר"

author.DisplayName
"לב העיר", אגף הרווחה והשירותים החברתיים, עיריית באר שבע

רציונאל\רקע:
האוכלוסייה בקבוצה הינה מטופלת רווחה חלקם חוו בדידות, משפחות במצוקה, חסרי אמון בממסד ומביעים לעיתים קרובות תחושות ייאוש.
על פי רוב, אוכלוסייה זו חוותה אלימות על גווניה והיא מתמודדת בגפה בכאב עם השלכות אילו. מעבר לסיוע החומרי השוטף והדאגה לקיומו הפיזי של אוכלוסייה זו , היא זקוקה להמון הכלה, תמיכה, חמלה ותשומת לב מיוחדת. אוכלוסייה זו ,על פי רוב, אינה יכולה למצוא משמעות לחייה וזאת בעיקר בשל חוסר אינטראקציה עם האחר. הקבוצה התקיימה בימי חמישי אחת לשבוע וכללה כ -15 משתתפים. הקבוצה הונחתה על ידי מנחת קבוצות (מטעם קולנוע מסייע ) ועו"ס משפחה בצוות תנופה.
מטרות: על רקע האמור לעי"ל, עלה הצורך במציאת מענים ייחודיים עבורם, מעבר לטיפול השוטף הניתן במחלקות. הרעיון לשלב "קולנוע מסייע" לאוכלוסייה זו עלה כצורך מהותי ובסיסי על מנת שכל אחד מחברי הקבוצה יספר באופן יצירתי את ה"נרטיב" של חייו. באמצעות כלי חשוב זה ,חברי הקבוצה התבוננו, הקשיבו והעלו למודעות את הכוחות שעזרו להם להתמודד עם מצבם המורכב. מטרה נוספת היתה ליצור ולקיים מסגרת חווייתית מאפשרת להעלאת תכנים רגשיים ותפקודיים. כמו כן, באמצעות הקבוצה נוצרה חשיפה לתהליכים, מושגים, שפה וכלים טכניים קולנועיים בהקשרה של יצירה עלילתית.
ממצאים: הקבוצה יצרה סרט משותף, תהליכי המשקף את התכנים שהעלו . הסרט נותן מקום לכל אחד ואחד ממשתתפי הקבוצה בדגש על כוחות, העצמה אישית, העמקת היכולת היצירתית לביטוי אישי, פיתוח וגירוי תפקוד, חווית יעילות, הצלחה וחיבור היצירה לקהילה אליה שייכת הקבוצה.
המלצות יישומיות: חברי הקבוצה יהפכו למנטורים בקהילה בהפצת הסרט בייחוד בבתי הספר בעיר.

ערן שלמה
ערן שלמה
עיריית באר שבע
Powered by Eventact EMS