ערכה להיערכות וניהול משבר ארגוני במסגרות דיור חוץ ביתיות

nuritch@molsa.gov.il שושי אספלר
האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רציונל : משבר הינה תופעה נפוצה בעולם הארגונים ועלולה להתרחש בכל אחת ממסגרות הדיור, בה יש שכיחות של לחץ אירועים חיצוניים ו/או פנימיים. השכיחות הגוברת וההשפעה הרב ממדית של משבר ארגוני, יוצרת מצב בו לא ניתן להתעלם מקיומו והשפעתו. למרות זאת, ניהול משבר תפס יותר מקום בהיבט הפרטני /משפחתי ופחות בהיבט הארגוני. ראינו לנכון לתת לניהול משבר בהיבט הארגוני מקום ראוי בקרב הצוותים במסגרות הדיור, מתוך צורך בהעלאת המודעות להתכנות משבר ארגוני.
מטרות ושיטות : החשיבות בהכנת ערכה להיערכות וניהול משבר עשויה לסייע לצוותים בהבנה לעומק של הגורמים להתפתחות המשבר ומאפייניו, האמצעים בהם ניתן לנקוט על מנת למנוע/ לצמצם משבר וניהול המשבר בהתרחשותו. הצוות המוביל נבחן, לא רק ביכולת להביא את מסגרת הדיור למיצוב ולביצוע משופר, אלא גם, ובעיקר, ביכולת לנהל את המסגרת כשהיא נקלעת למשבר.
הערכה מבוססת על סקירת ספרות ונבנתה בסיעור מוחות בוועדת היגוי, שהורכבה מ-12 אנשי צוות מדיסציפלינות טיפוליות שונות, אנשי שטח שהתנסו וחוו ניהול משברים ארגוניים.
ממצאים/ תוצרים : הערכה בנויה באופן פרקטי וכוללת שלושה חלקים בשלוש רמות :
1. היערכות למניעת מצבי משבר: שימוש במודל ייחודי העשוי לסייע בזיהוי ובהתראה על אירוע חריג בעל פוטנציאל למשבר ארגוני. זיהוי גורמים פנימיים וחיצוניים, מאפייני המשבר ומעגלי ההשפעה שלו.
2. ניהול משבר בפועל – מודל מובנה איך לנהל משבר ארגוני על כל היבטיו.
3. שמונה תרחישי משבר פוטנציאליים - נבנה כלי ייחודי להיערכות והתמודדות בפועל עם משבר ארגוני, תוך התייחסות לשמונה "תרחישי מגירה" עיקריים שנבחרו.
מסקנות והמלצות יישומיות : ערכה ייחודית וחדשנית להעלאת המודעות, לערנות סביבתית, להיערכות יעילה, תתרום להתחשלות, לתפקוד ולניהול משבר ארגוני ביעילות. יש לחזק בקרב הצוותים את הגישה החיובית הרואה במשבר הזדמנות להוביל את הארגון ממשבר לצמיחה. כהשלמה לערכה נדרשת תכנית הטמעה ותרגול בקרב מנהלים וצוותים מקצועיים במסגרות הדיור, שתכלול סדנאות בקבוצות קטנות להעברת חומר תיאורטי והתנסות חווייתית.

נורית  כהן זדה
נורית כהן זדה
Powered by Eventact EMS