תוכנית משפחות למבקשי מקלט בירושליים כפלטפורמה לשיח מעצים ומכבד בין הורים

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
לשכה איזורית מערב, עיריית ירושלים, ירושלים

זו השנה השניה להפעלת תוכנית משפחות למבקשי מקלט בירושלים.
התוכנית כוללת מפגש שיח שבועי מונחה בין הורים הדרכה הורית ופעילות מודרכת משותפת להורים וילדים.
המשפחות נפגשות אחת לשבוע כאשר ההנחיה היא על ידי שני מנחים במשותף –מנחה דובר בשפת ההורים טיגריניה ועו`ס דוברת עברית. המפגש מאפר שיח משתף בו ההורים מביאים את הנרטיב שלהם ומתוך נקודה זו יוצאים לשיח על הצפיות והמנהגים בארץ –מה מצופה מאיתנו כהורים ,איך אני יכול לחזק את הילד שלי ומה התפקיד שלי כהורה שהוא דמות מסגלת אך נמצא במעבר הבין תרבותי. ההורים שיתפו אותנו בהרבה סיפורים אישיים כמו הסיפור עלך המשמעות של יום האשה באריתראה והיחס לנשים באריתראה לעומת היחס כאן והצפיות שנשים יהיו דמויות מסגלות.
המשתתפים לומדים בפתיחות על המשמעות של חינוך במערכת חינוך ישראלית מתוך נסיון למצוא דרך אשר משמרת את המעמד שלהם כהורים אך מסייעת להבין וליידשם את הכמיהה להשתלב והשאיפה שהילדים ישתלבו.במהלך המפגשים היתה התיחסות לקשיים הנובעים מכך שהם משוללי זכויות ועל תחושת התלישות שיש להם בגלל שאינם יודעים אם יוכלו להשאר בארץ. ההתיחסות שלנו כמנחים המלוים את התוכנית הינה ממקום של פתיחות וכבוד לתרבות ונסיון להראות את הכוחות של ההורים ושל הילדים. התוכנית למדה אותנו רבות על התרבות של מבקשי המקלט ועל סובלנות לשונה.מתוך ההנחיה למדנו לכבד את מבקשי המקלט על המוטיבציה הגבוהה שלהם להשתלב ולשלב את ילדיהם ועל חלומם לתת לילדים עתיד טוב יותר. במהלך התוכנית הפקנו עם המשתתפים סרט על התוכנית והפקנו חוברת של פעולות מהתוכנית אשר מוצגת ומחולקת בטיפת חלב לטובת הורים לילדים בגיל הרך. החוברת כוללת דוגמאות לפעולות העשרה בין הורים לילדים.

Powered by Eventact EMS