תכנית "עצמאות בקהילה"- עמותת עלם

מיכל שלום michalshalom8@gmail.com
תחום תעסוקה ליווי אישי וצעירים, עמותת עלם, בני ברק

היקף האוכלוסייה בסיכון בטווח הגילאים 15-17 מוערך בכ- 45,000 בני נוער, רבים מהם הינם בעלי פטור משרות צבאי, על רקע אי התאמה- נתונים אישיים נמוכים, תיקים פליליים, מוגבלויות פיזיות/ בריאותיות ועוד. מתוקף כך, נקודת מוצאם לחיים הבוגרים נמוכה באופן משמעותי בהשוואה לקבוצת בני גילם בחברה. צעירים.ות אלו הינם לרוב, חסרי עורף משפחתי ומגיעים מרקע סוציואקונומי מוחלש. הם גוררים תנאי חיים מקפחים מהילדות ומהנעורים אשר מכתיבים מסלול חברתי- כלכלי הפוגע בסיכויי ההשתלבות והמוביליות החברתית שלהם. רבים מהם מתקשים להתמודד בהצלחה עם אתגרים הקשורים למעבר לחיים בוגרים- השתלבות בעולם התעסוקה, במוסדות לימוד ובהתנהלותם הכוללת (קטן, 2009).
השירות הלאומי- אזרחי מהווה פלטפורמה עבור אותם צעירים.ות אשר קיבלו פטור מהצבא וצריכים מסגרת אשר תגדיל את סיכוייהם להשתלבות טובה יותר בחברה הישראלית.
תוכנית `עצמאות בקהילה` של עמותת עלם הנה תכנית אשר מלווה גופים של שירות לאומי- אזרחי בעבודתם עם אוכלוסיית הצעירים.ות המתמודדים עם מצבי סיכון.
עמותת עלם שמה לה למטרה לסייע לצעירים.ות להשלים את שנת ההתנדבות בתחושת הצלחה, נתינה ומשמעות וכן להקנות להם כלים ומיומנויות לחיים עצמאיים אשר יבטיחו את השתלבותם כאזרחים פעילים ותורמים עבור עצמם ועבור החברה בה הם חיים.
התוכנית כוללת:
• תכנית מעטפת אישית- רכז מקצועי תומך, המלווה את הצעיר.ה בהתמודדויות ובאתגרים הקשורים בהתנדבותו וברווחתו הכללית. הצעיר.ה מונחה ומלווה בתהליך בניית תמונת עתיד אישית, אשר מהווה עבורוו בסיס להתפתחות אישית והשתלבות עתידית מוצלחת בעולם התעסוקה ובתחומי חיים נוספים.
• תכנית מעטפת קבוצתית- הצעירים.ות לוקחים חלק במפגש שבועי קבוצתי בהנחייה מקצועית מטעם עמותת עלם ורכז מטעם הגופים של השירות לאומי- אזרחי. הקבוצה מהווה מרחב להתנסות, ללמידה ולרכישתת כישורי חיים ומיומנויות לניהול חיים עצמאיים.
השותפים המרכזיים בתכנית עם עמותת עלם הינם: הרשות לשירות לאומי- אזרחי, הקרן להזדמנות, משרד הרווחה, משרד החינוך, עמותת עמינדב, עמותת שלומית והאגודה להתנדבות.

מיכל שלום
מיכל שלום
Powered by Eventact EMS