העצמה, העשרה והגעה להצלחות באמצעות שילוב ספורט ועבודה רגשית לתלמידים בכיתה ו` בשכונת מצוקה

ד"ר בתיה שפי נאוה מאיר
מחלקת פרויקטים בינלאומיים, (Human In Love (S. Korea, נתניה

רציונל/רקע: הרעיון העיקרי לבנות קבוצה- "יחידת עלית": להעצים ולחזק את הכישורים והיכולות של התלמידים ברמה הרגשית והפיזית (אימוני ריצה), כבסיס לפתוח כישורים ויכולות נוספים. הכוונה כי קבוצה זו, תהווה מקור לחיקוי לתלמידים צעירים מהם, והם יהוו מעין "שגרירים" בקהילה ובשכונה. המיקוד בקבוצת גיל זו נובע מהעובדה, שהם תלמידים בתקופת מעבר משמעותית: שנת סיום בית הספר היסודי ומעבר לחטיבה. קבוצת גיל זו מתאפיינת בהתפתחות רגשית, מינית, חברתית וגופנית מואצת, ולכן כללה הקבוצה בנים בלבד. מדובר בפרויקט ראשוני (פיילוט) עם חשיבה להרחבתו בהמשך.
מטרות: חיזוק מדדים אישיים, חברתיים, לימודיים וביצועיים כגון: חיזוק דימוי עצמי, פתוח יכולת הקשבה, נכונות להתמודד עם אתגרים לימודיים וספורטיביים ובניית מערכת תמיכה קבוצתית וחברתית. בסיום התכנית - השתתפות במרוץ רשמי.
שיטה: מפגשים קבוצתיים פעמיים בשבוע במשך שעה וחצי: מפגש לעבודה רגשית ומפגש של אימון ריצה. יצירת מרחב בטוח לביטוי רגשות ופתוח מיומנויות, התנסות במגוון טכניקות ללימוד וויסות רגשי, ופתוח חשיבה יצירתית תוך שימוש בדמיון וחומרי יצירה.
ממצאים: שיפור בתפקוד התלמידאי של 70% מהמשתתפים, שבירת "תקרת הזכוכית" וקבלת תלמידים לכיתת מצוינות בספורט, פעם ראשונה בהיסטוריה של בית הספר, שיפור דרמטי בהתנהגות של מספר תלמידים שהיו על גבול העבריינות והשוטטות, מ"אסופת ילדים" הפכו לקבוצה מגובשת ואכפתית.
מסקנות והמלצות: הפרויקט השיג את מטרתו הראשונית, קידום תלמידים ברמה האישית והקבוצתית והפיכה למקור גאווה וחיקוי לשכבה, בבית הספר ובשכונה. פירוט מדדי הקידום האיכותניים יוצג בהרצאה כמו גם המלצות לפרויקט המשך.

Powered by Eventact EMS