"אפיקי הצלחה"- תכנית אסטרטגית ירושלמית להתמודדות עם עוני והדרה חברתית באמצעות מיפוי רב מימדי, פיתוח והפעלת תכניות מותאמות לפלחי אוכלוסייה מובחנים

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
אגף הרווחה, עיריית ירושלים, jerusalem

בשנת 2012 שיעור העוני בירושלים עמד על קצת פחות מ-50% מתושבי העיר לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי. נתונים נוספים הצביעו על עומק העוני.
הנהלת העירייה ומינהל קהילה החליטו לפעול למצום שיעור העוני בעיר. לשם כך, נערך מיפוי מעמיק של תופעת העוני על בסיס נתוני המוסד לביטוח לאומי, הארנונה, משרד השיכון, וכו`. מגוון הנתונים אפשר למפות את מצב העוני בתוך העיר, תוך פילוח גיאוגרפי -כאשר לכל אזור יש פרופיל עוני ייחודי. במקביל, נסקרו ונותחו תכניות שונות המסייעות בהמתמודדות עם עוני, וזוהו כלים המתאימים לאוכלוסיות מגוונות להתמודדות עם עוני.
מידע זה, אפשר לפתח את התכנית האסטרטגית לצמצום העוני "אפיקי הצלחה". תכנית "אפיקי הצלחה" מיועדת לתושבי העיר בגיל העבודה החיים מתחת לקו העוני ואלו המצויים בסיכון לעוני, תושבי העיר הזקוקים למידע וכלים בתחומי ניהול תקציב משפחת ומיצו זכויות.
התכנית פועלת בתוך הקהילה בארבעה אפיקים מרכזיים שזוהו כמקדמים יציאה מעוני:
ניהול תקציב משפחתי, מיצוי זכויות, תעסוקה, ותכניות הוליסטיות.
באמצעות תכניות אלה מתוכננות "חליפה לפי מידה" ללקוח ולשכונה.
ניהול כלל התכניות מבוסס מדידה תוצאתית, המאפשרת מעקב אחר איכות התכניות ותכנון לאורך זמן בהתאם למועילות וליעילות שלהן.
בסימפוזיון נציג את התפיסה הכוללת והחדשנית של התכנית. כיצד משלבים בין האפיקים הושנים, תוך מתן מענה לאוכלוסיות אוניברסליות, נתייחס למדידת התפוקות, ופיתוח המענה בתוך הקהילה. נביא מקרי בוחן (case study) של משתתפים בתכנית ונדגים כיצד התכנית משנה את מצבם של הפונים ומצמצמת את העוני בעיר.
בסיום, נציג את ה-SROI ׁ(Social Return On Invesment), על פיו אנו מעריכים תכניות ומנתבים את הלקוח לתכנית המתאימה.

Powered by Eventact EMS