טיפול במאושפזים ומשפחותיהם באמצעות CBT

ריקי טל אסתר הלוי שריקי
כירורגיה דחופה וטראומה, השירות הסוציאלי מרכז רפואי קפלן, רחובות

האשפוז במחלקה לכירורגיה דחופה וטראומה הנו אשפוז דינאמי ואינטנסיבי בו החולה ו/ או בני המשפחה מקבלים עדכונים שוטפים במהלך היממה על המצב הרפואי מהצוות הרפואי . החולה ובני המשפחה חשופים למצבי קיצון של חיים או מוות ולעיתים נאלצים להסתגל ,בבת אחת, לשינויים משמעותיים. העובד הסוציאלי במחלקה מבצע הערכה פסיכוסוציאלית ומתכנן את המשך הטיפול במאושפזים ובני משפחותיהם. לפני כשנתיים התקבלה החלטה משותפת של השירות הסוציאלי והמנהל הרפואי, של המחלקה לכירורגיה דחופה וטראומה, לתת מענה ייחודי אשר בהתערבותו משלב כלים מהגישה הקוגניטיבית – התנהגותיתCBT (Cognitive Behavioral Therapy). התערבות זו כוללת תכנון והערכה של התוכנית הטיפולית תוך שימת דגש על: אינדיבידואליזם, העצמה, מחשבה רציונאלית, פיתוח מיומנויות לשינוי התנהגותי והגדרה בהירה של שינוי. על מנת לבדוק את הישגי מודל ההתערבות הועברו לרופאי המחלקה שאלונים מובנים פתוחים, כמו כן נערכו ראיונות. תוצאות המבדק העלו כי ההתערבות באמצעותCBT במאושפזים ובני משפחותיהם, בזמן אשפוז קצר, מאפשרת טיפול רגשי ממוקד ומתן כלים לוויסות והרפיה ומסייע לבנות תוכנית שחרור. בנוסף, עלה הצורך של הרופאים בהרחבת המודל למחלקות אחרות בביה"ח. נמצא כי מודל טיפול המשלב CBT מיוחד למחלקה לכירורגיה דחופה וטראומה מועיל לצוות, למאושפזים ובני משפחותיהם ויש להרחיבו בעתיד למחלקות נוספות בביה"ח בליווי מחקר והערכה.

Powered by Eventact EMS