ניהול עובדים בשעת חירום- "מריתוק משקי לריתוק רגשי"

תמר אורבך אבני oatamar@gmail.com מירב בן ניסים וידל
אגף לשירותים חברתיים-מרכז חוסן, מועצה איזורית אשכול, אשכול

רציונל- ניהול ותפעול עובדים בשעת חירום הינו אתגר מרתק ומאתגר למנהל המחלקה שלירותים חברתיים.
רקע- במועצה האיזורית אשכול החשופה למציאות יחודית של חיים תחת חירום מתמשך מעל לעשור התפתחה מומחיות יחודית המאפשרת הפעלת מערך טיפול באוכלוסייה למרות האיום הממשי של ירי תלול מסלול מטווח קצר וחדירה ממנהרות התקפיות לעבר ישובי המועצה.
מטרות- תפעול מערך החירום מחייב יצירת מרחב מאפשר שמצליח לגייס את העובדים להגיע לעבודתם גם בימים של מלחמה ואש.
שיטות התערבות- השגת מטרות אלו מחייבת ניהול יצירתי וגמיש שמאפשר לכל עובד במערכת להיות משמעותי ותורם על אף מגבלות אישיות רגשיות וטכניות.
ממצאים - העובדים הסוציאליים חשופים לדיסוננס רב גוונים כאשר הם מעורבים בטיפול באוכלוסייה. הכרה במגוון הדיסוננסים וניהול גמיש מאפשר שמירה על מצבת כח אדם מספקת גם בשעת חירום.
המלצות ישומיות-פיתוח תודעת חירום, מתן כלים וברור צרכים בשלב טרום חירום ועוד...

תמר אורבך אבני
תמר אורבך אבני
Powered by Eventact EMS