ניהול צוות רב מקצועי במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

Nurit Gil Fnurit@gmail.com
מש״ה מעון לבצלר, משרד הרווחה והעבודה והשירותים החברתיים, הרצליה

במסגרת תפקידי כעו"ס במעון לאנשים עם מש"ה החלטתי לקחת על עצמי תפקיד של ניהול צוות רב מקצועי. תפקיד שלדעתי חשוב שינוהל על ידי העו"ס מתוקף הגדרת הייעוד של עוסי"ם.
צוותים רב מקצועיים נוצרו כמענה לאתגר הטיפולי הנוצר כשבאדם אחד יש מספר רב של אנשי מקצוע שמטפלים בו. התפתחות המודלים השיקומיים הביאה לתפיסה של עבודה בצוות רב מקצועי בשילוב מקצועות הבריאות. עבודה זו התבססה על התפיסה של הלקוח במרכז. שיתוף פעולה מאפשר פתרון בעיות מורכבות.
מחקרים מצאו שלאנשים עם מש"ה יש צרכים רפואיים מרובים ומורכבים. במסגרות מגורים של משרד הרווחה פועלים אנשי מקצועות הבריאות לצידם של הצוות במעון. כל הצוותים אמורים לעבוד במשותף כדי שהדייר יקבל את הטיפול האופטימלי.
הצורך בהתערבות שלי נבע מחוסר תיאום בין אנשי הצוות הרבים, הסטטוס השונה של כולם, חיכוכים בתוך הצוות הרב מקצועי על רקע גבולות תפקיד לא תמיד ברורים וצורך בעדכון שוטף של כל הגורמים המטפלים סביב אירועים שנוגעים לדייר.
בקרב מדינות רבות מוגדר היום העו"ס כמי שיש לו את המיומנויות המקצועית להוביל צוות רב מקצועי ולהביא לשיתוף פעולה של גורמים שונים. גם בישראל קיימות מסגרות בהם העוסי"ם מוגדרים כמתאמי הטיפול / מנהלי התערבות.
ההתערבות שלי התייחסה לריכוז התחום של מקצועות הבריאות בשילוב אחות אחראית ורכזת תכניות קידום. היא כללה, הקמת קבוצה של צוות רב מקצועי, הגדרת אחריות, נוהלי עבודה במעון ,תקשורת נגישה בין כולם ישיבות צוות רב מקצועי פוליטיקה ארגונית והכלה ותמיכה באנשי הצוות.
תוצאות ההתערבות הראו שיפור בשירות ובחוויית העבודה, החלטות נבונות יותר, ביצוע יעיל יותר, תגובתיות טובה יותר ופרויקטים רב ממדיים.
לדעתי, יש צורך להגדיר היום תפקיד של "מנהל התערבות" בכל המסגרות שמטפלות באנשים עם צרכים מיוחדים.

Nurit Gil
Nurit Gil
Powered by Eventact EMS