לחיות ולהתמודד עם אנדומטריוזיס- חשיבות ההקשבה למטופלת תכנית להכשרת צוותים רפואיים במאוחדת

liatemail@gmail.com אסנת קרני
עבודה סוציאלית, קופת חולים מאוחדת, מחוז דרום

נושא: העלאת מודעות למחלת האנדומטריוזיס בקרב מקצועות הבריאות, לצורך שיפור המענה הטיפולי ושיפור תחושת הרווחה של הנשים
רקע: אנדומטריוזיס הנה מחלה כרונית, ממנה סובלות 5-10% מהנשים בגיל הפריון. הנשים עשויות לסבול מכאבים עזים בזמן המחזור, כאבי אגן, כאב בעת קיום יחסי מין, קשיי פריון, עייפות ובעיות עיכול.
מחקרים מצאו כי תחושת הרווחה של הנשים ירודה כתוצאה מההתמודדות עם המחלה, המתבטאת בדימוי עצמי ירוד, תחושת בדידות, פגיעה בתפקוד ותחושת חוסר שליטה.
על מנת לשפר את איכות החיים של הנשים יש לכלול בטיפול התייחסות להיבט הרגשי.
בשנת 2017, ייבדק לראשונה תחום זה, כחלק מבקרת משרד הבריאות, בדגש על ידע, הדרכת צוותים וטיפול.
מטרה: העלאת מודעות למחלת האנדומטריוזיס בקרב מקצועות הבריאות, לצורך קידום מענה טיפולי מיטבי , שיסייע לשיפור בתחושת הרווחה של הנשים.
יעדים מרכזיים:
עידוד הפנייה לעו"ס
מתן ידע על ההתמודדות הפסיכוסוציאלית עם אנדומטריוזיס כמחלת כאב שקופה
מתן כלים לקידום תקשורת מיטבית
תרגול הקשבה לסיפור האישי, בדגש על כוחות קיימים להתמודדות
השיטה: פיתוח מערך הדרכה מחוזי (פיילוט) לצוותים רפואיים
בשנת 2016 הודרכו צוות עו"ס מחוז דרום ומתמחים ברפואת משפחה ע"י עו"ס מתחום בריאות האישה. בהדרכות ניתנו מידע ביחס להתמודדות עם אנדומטריוזיס, כלים לקידום הקשבה ודרכי טיפול פסיכו-סוציאליות.
בשנת 2017 ייקבעו הדרכות עם רופאי משפחה ומקצועות הבריאות. לאחר ההדרכות מתוכנן הליך בחינה של תוכנית ההתערבות ותוצאותיה.
ממצאים:
מניתוח ממצאים ראשוניים עולה כי מעצם החשיפה גברה מודעות הצוותים לנושא, הם קיבלו כלים לקידום תקשורת מיטבית ולהתערבות מותאמת.
מסקנות והמלצות:
בשל חשיבות הנושא מומלץ להמשיך ולפתח מערך הכשרות בקופה
מומלץ לשקוד על פיתוח מענים טיפוליים, כולל שיחות פרטניות וקבוצות טיפוליות.

ליאת מור
ליאת מור
Powered by Eventact EMS