פלייסמיקינג כשיטת עבודה מעצימה גם עבור לשכת הרווחה

author.DisplayName
רווחה, לשכת רווחה עיר גנים, ירושלים

רציונל/רקע:
שכונת עיר גנים-קריית מנחם בירושלים מונה כ 13,776תושבים. אחד הרחובות המוכרים בשכונה הוא רחוב הנורית. הרחוב מוכר בשל צפיפות, דלות ולכלוך בבתי המגורים ובסביבה, חוסר במקומות ציבורים לבילוי, הטרוגניות הקהילה.
רחוב הנורית ממתין שנים רבות ל "התחדשות עירונית" תהליך היוצר קונפליקט בין תושבי השכונה.
אזור זה מהווה קרקע פורייה לפעולה של עו"ס קהילתית לקידום שיקום פיזי (פלייסמיקינג) וקהילתי.
שיטות:
שיטת הפלייסמקינג כאמצעי להנעת קהילה מקומית לפעולות שיתופיות במחרב הציבורי כולל שיפור נקודתי במרחבים ציבוריים. שיטה המחזקת את הרשתות החברתיות בקהילה על ידי הפיכת השטח הציבורי למקום נעים להיות בו. עבודה עם תושבי השכונה ככלי לחיזוק הקהילה והעצמתה.
מטרות:

 • שיפור פני השכונה- יצירת מרחב ציבורי נעים (הן בתוכן והן ביופי) על ידי תושבים
 • חיזוק החוסן הקהילתי באמצעות קבוצת מנהיגות המשפיעה על הסביבה (איך תראה ואילו פעילויות שכונתיות יפעלו).
 • יצירת מרחב קהילתי לפעילויות קהילתיות לתושבי השכונה

ממצאים:

 • יצירת מרחב קהילתי מחזק את תחושת השייכות של תושבי השכונה למקום, יוצר גאווה אישית וקבוצתית ואף מעודד את המשך העשייה הקהילתית
 • פלייסמיקינג מקצועי מחייב שיתופי פעולה עם גורמים רבים.
 • מעורבות לשכת הרווחה ביצירת מרחב קהילתי מאפשרת היכרות עם התושבים שאינם מקבלים שירות בלשכה ומפגש מסוג אחר, חיובי יותר עם תושבים מוכרים במסגרת לשכת הרווחה.

המלצות יישומיות:

 • יש להוביל את התהליך בעדינות ורגישות היות וכולל התנגדויות וויכוחים בקהילה המורכבת מריבוי קהילות
 • תהליך שיתוף ציבור מקצועי מצריך עבודה לאורך זמן
 • להגדלת מספר המעורבים בתהליך מומלץ לקיים מספר ערבי שיתוף ציבור
 • השתתפות משלב התחלתי מחזקת את תחושת השייכות לפרויקט ולקבוצת הפעילים.
 • חיבור לשותפים ודרכם לתקציבים עירוניים ממגוון אגפים מאפשר עשייה עם נראות משמעותית.
 • פלייסמקינג מאפשר שיתוף שותפות והשתתפות
מלאני רובין
מלאני רובין
Powered by Eventact EMS