לקראת פרקטיקה של "שותפות ספירלית":תפיסה חדשה לחינוך לעבודה סוציאלית-אתגרים ודילמות

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה, חיפה

אף על פי שההכרה כי לתהליכי ההכשרה בע"ס שותפים רבים הן האקדמיה והן בשדה ושהדדיות, שותפות, דיאלוג, יחסים, תקשורת פתוחה בין שדה ואקדמיה הינם מושגים בסיסיים בתפיסת העולם של החינוך לע"ס, עדין הייתה חסרה תפיסה,שנותנת הכרה לכל השותפים מבנה את המשמעות של תרומת השותפים השונים. ומבינה כי תהליכים תמידיים של טבעות משוב ספירליות חייבים להתרחש בין השחקנים השונים במטרה להכשיר בוגר מיטבי בע"ס.

הכרה זו יצרה אצלינו את התפיסה של השותפות ספירלית המקיימת תהליך מתמשך של בניה ויצירה של מארג כלים שלובים של שותפות הנע בנתיב ספירלי.

סימפוזיון זה מציע לראות במושג שיתופיות ספירלית תפיסה חדשה לפיתוח מודלים שונים להכשרה מעשית.חלקם נוצרו מתוך תהליך שיוזמתו מהאקדמיה חלקם נוצרו כתהליך שיוזמתו סטודנטים לע"ס פונים ומי שבניהם קהילת המדריכים. וחלקם נוצרו כתוצאה ממיזוג בין השניים.

אנו ננסה להבהיר את המושג שותפות ספירלית, להדגים את הנחות היסוד והעקרונות אשר מעצבים 4 מודלים להתנסות מעשית של סטודנטים בלימודי שדה, אשר פותחו על בסיס התפיסה של שותפות ספירלית.

נאוה ארקין
נאוה ארקין
Powered by Eventact EMS