מניעת הדרה של עוברי חוק- הליך חלופי שיקומי להליך הפלילי

sigalh@molsa.gov.il
שירות המבחן למבוגרים, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תל אביב

שירות המבחן למבוגרים, המטפל בעוברי חוק, פיתח תכנית ייחודית, המאפשרת, בתנאים מסוימים, לסגור תיק פלילי שנפתח כנגד אדם החשוד בביצוע עבירה פלילית. בבסיס התכנית שהחלה לפעול השנה עומד חוק חדש יחסית "חוק סגירת תיק בהסדר" במסגרת תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר את סגירת התיק הפלילי ובתנאי שהאדם ישתתף בהליך שיקומי. עמידה בהליך השיקומי ימנע הליך פלילי בבית משפט.
זהו הסדר מותנה בין גורמי התביעה לחשוד, שמודה בעובדות המהוות עבירה ומתחייב לקיים את התנאים שפורטו בהסדר, זאת כנגד התחייבות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק.
הסדר מותנה מאפשר כלי אכיפה מידתי, אשר מאפשר הלימה בין חומרת העבירה ונסיבותיה לבין התגובה החברתית כלפי העבריין. ההסדר המותנה נותן הזדמנות נוספת לחשודים המתאימים ומאפשר, במקרים ההולמים, אפשרות לשאת בענישה מתאימה, ללא הליך פלילי, על כל המשמעויות הנלוות לכך, ובכלל זה למנוע כתם של הרשעה פלילית.
שירות המבחן למבוגרים אמון על בניית תכנית טיפול, תיקון ושיקום עבור עוברי החוק שתאפשר למשתתפים בתכנית הליך חלופי של תיקון ושיקום עצמי ומול הנפגע.
מדובר בתפיסה חברתית, פרקטית וכלכלית חדשה שמאפשרת לחשודים, להימנע מהדרה חברתית ומפגיעה במסלול חייהם התקין, בעתידם התעסוקתי ובהסבת נזק כלכלי, אישי וחברתי.
בהרצאה אפרט את עקרונות התפיסה בבסיס החוק, מרכיבי התכנית השיקומית הכוללת בעיקר השתתפות בסדנה ייחודית וביצוע עבודות התנדבות עבור הקהילה, תוך הדגשה על מניעת הדרה ושילובם בחברה של עוברי החוק כאחד האדם.

סיגל  חכמוב
סיגל חכמוב
Powered by Eventact EMS