עידוד שימוש בנתונים ככלי להטמעת ניהול מכוון תוצאות

אילנה שפר sfilana@jerusalem.muni.il
מחלקת תכנון, מחקר ופיתוח, המינהל לשירותי קהילה, עיריית ירושלים

• רציונאל
שימוש בנתונים הינו גורם משמעותי בניהול תוצאתי של תוכניות:
• מאפשר זיהוי היקף תופעות המצריכות התערבות
• מסייע בתיעדוף נושאים או אוכלוסיות יעד למיקוד ההתערבות על בסיס אובייקטיבי
• מהווה רקע- לבדיקת היקף כיסוי של אוכלוסיית היעד/הצורך באמצעות השירות ולמעקב בנקודות זמן שונות
• מאפשר מעקב אחר מגמות משתנות על פני הזמן
• מאפשר השוואה בין שכונות, ערים, קבוצות גיל, מגזרים וכו`, לצורך הקצאת משאבים
שימוש בנתונים אינו שכיח בהכשרת רוב העובדים הסוציאליים ויישומו מצריך
השקעת זמן ופיתוח מיומנות.
• מטרת הפעילות שלי בתחום: הגברת שימוש בנתונים בתכנון שירותי האגף ובמעקב אחר התוצאות.
שיטות ההתערבות:
1. הדרכות קבוצתיות למנהלים, רכזים ועו"קים על חשיבות הנושא, דרכי האיתור והשימוש בנתונים, כולל הדגמה.
2. סיוע אישי באיתור נתונים רלוונטיים ממקורות פנים וחוץ ארגוניים.
3. הפקה והפצת דו"חות מנתונים פנימיים וניתוחם לפי הצורך
4. הנגשת נתונים באמצעות ניהול ועדכון ספריית נתונים בתוך פורטל המינהל לשירותי קהילה.
5. הבניית מסמך מרכז ליחידות האגף השונות- "כרטיס ביקור" -לעדכון בתדירות קבועה. במסמך מידע ונתונים על האוכלוסייה, מקבלי השירות והמענים המרכזיים. העדכון מהווה נקודת עצירה לחשיבה ותכנון.
• ממצאים
נערך מעקב אחר שימוש בתוכניות עבודה שנתיות.
מסתמן שימוש תדיר בנתונים ביחידות מטה עירוניות ובמטות האזוריים, ושיפור יחסי בשימוש בנתונים בתוכניות של מנהלים ועובדים בשטח.
"כרטיס הביקור" היחידתי הפך לכלי שימושי למנהלים בתכנון וגם להצגת הלשכה בפורומים שונים.
גדל הביקוש לסיוע שלי בנושאים חדשים/מורכבים יותר כגון נתוני פליטים ומהגרי עבודה, או אימהות קטינות.
• מסקנות והמלצות
• יש צורך במתן משוב ודיון עם מנהלים לזיהוי חסמים ושיפור הטמעת הנושא.
• נדרשת עדיין השקעה מתמשכת, במיוחד בדרגי הביניים ויחידות השטח, כדי להחדיר את השימוש בנתונים ככלי לתכנון ולמעקב תוצאתי.

אילנה שפר
אילנה שפר
עיריית ירושלים
Powered by Eventact EMS