מסיכון לסיכוי: התערבות בחוק הנוער כהזדמנות לשיקום המשפחה בשיתוף מרכזי עוצמה ותכנית בשביל הצמיחה

author.DisplayName
מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים, בני ברק

רקע ורציונל –התערבות לאור החוק בעבודה עם משפחות בסיכון, התמקדה בעבר בעיקר ביצירת מוגנות. עם השנים התרחבה התפיסה לראיה שיקומית, והמשפחה עומדת במוקד ההתערבות מתוך ראיית כוחותיה ויכולותיה. חזון מרכזי עוצמה ותכנית "בשביל הצמיחה" משלימים את התערבות עו"ס לחוק הנוער, שכן מרכז עוצמה מספק מעטפת שיקומית להורה, ותכנית "בשביל הצמיחה" דואגת לשיקום התפקוד ההורי לשם הבטחת משפחה מיטיבה קבועה לילדים. כחלק ממרכיבי התכנית הטיפולית שנבנית יחד עם משפחה, מרכז עוצמה ותכנית "בשביל הצמיחה" יעניקו מעטפת לתכנית ההתערבות שמחזקת את ההורים ושמה אותם במרכז.
מטרות ושיטות –

1.הטמעת התפיסה החדשה בקרב צוותי חוק נוער על ידי העברת אוריינטציה לצוותים.

2.מיפוי ראשוני של המשפחות הנמצאות בטיפול צוות חוק הנוער, ובדיקת מוכנותן להשתלב בתהליך שיסייע להן לצאת ממעגל הסיכון.

3.בניית מודל עבודה במרכז עוצמה המעניק להורים מעטפת שיקומית באמצעות מיצוי זכויות, שילוב וקידום תעסוקתי, ליווי כלכלי, העצמה אישית, ושילוב בקהילה. במקביל תכנית "בשביל הצמיחה" מקדמת ומלווה את ההורים על ידי טיפול בתפקוד ההורי במקביל ליצירת מוגנות.
ממצאים – בשנת 2017 מטופלות 31 משפחות בתכנית "בשביל הצמיחה". שילובן במרכז עוצמה נמצא בשלבי תכנון מתקדמים כדי שמשפחות אלו יוכלו בעתיד להפיק תועלת מההתערבות.
מסקנות והמלצות יישומיות -

1.יש לקיים וועדת היגוי בין עו"ס לחוק הנוער, מרכזי תכניות שיקום למשפחות ומנהלת האגף לשם בניית קריטריונים ודרכי העבודה מותאמים למשפחות בסיכון, ששמים דגש על כוחות המשפחה ויצירת הזדמנויות עבורה.

  1. יש לקיים פגישות עבודה שיעסקו בחשיבה, התוויה והערכת התכנית על מנת להבטיח רצף שירותים מותאם למשפחה.

3.אוכלוסיית משפחות בסיכון שונה מקהל היעד הרגיל של תכניות השיקום למשפחות, ולכן יש להכשיר את צוות מרכז עוצמה לקליטתן, ולטיפול מותאם עבורן.

Powered by Eventact EMS