הצגת מודל העבודה ותפקידו הייחודי של קצין המבחן הקהילתי

הילה זילבר
שירות מבחן למבוגרים, משרד הרווחה, באר שבע

בית משפט קהילתי מטפל בשורש הבעיה ולא רק בסימפטומים שלה. הנחות היסוד הן ש"בחירותיו" של המשתתף להמשיך ולנהל אורח חיים עוברי חוק, קשורה באופן בהדוק, לצמצום ההזדמנויות ואפשרויות הבחירה שלו, שהם תוצר של נסיבות חייו, ושל תפיסות והתנהלות המשפחה, הקהילה והחברה בתוכה הוא גדל וחי. מערכות אלה, לצד האדם עצמו, חייבות להיות חלק מהשינוי ואף להוביל אותו מאחר וגם הן, נושאות באחריות להיווצרותו ולשימורו של המצב שהביאו לעבריינות.
מודל העבודה של קצין המבחן בבית המשפט הקהילתי, נגזר מתפיסת העולם שתוארה, ומשתלב בתוך מערך כולל של שיתוף פעולה נרחב של גורמי תביעה והגנה, רווחה וקהילה בהליך המשפטי שמטרתם המשותפת הנה שיקום עובר החוק הרצידיוויסט וסיוע לו בתהליך המורכב של עריכת שינוי משמעותי בחייו. השינוי נעשה באמצעות עבודה אינטנסיבית ויומיומית עם עוברי החוק עצמם, עם הרשתות המשפחתיות והחברתיות שלהם ועם גורמים, ארגונים ומוסדות בקהילה. תכנית ההתערבות השיקומית היא הוליסטית ולוקחת בחשבון את כלל הצרכים של המטופל במגוון מעגלי חייו – אישי, משפחתי, חברתי, מערכתי וקהילתי.
קצין המבחן בבית המשפט הקהילתי, פועל בשיתוף עם מעטפת קהילתית הכוללת ארגונים מקומיים, תושבים, רשויות רווחה וכל מסגרת אחרת פורמלית ובלתי פורמלית, על מנת לקרב מחדש את עוברי החוק אל הקהילה ולצמצם את הניכור הקיים בקשר ביניהם, לספק להם שירותים חברתיים ומידע.
במסגרת ההרצאה יוצג מודל העבודה הכולל של בית המשפט הקהילתי ובעלי התפקידים השונים בו. מוקד ההרצאה יהיה תפקידו של קצין המבחן הקהילתי וייחודו בהשוואה לתפקידו המסורתי של קצין המבחן, תפיסתו המקצועית והדילמות האתיות המתעוררות מתוך העבודה השוטפת.

Powered by Eventact EMS