פלורנטין בסיר

רינה דר dar_r@tel-aviv.gov.il מעיין בן צבי
שפירים, עיריית תל אביב יפו

רקע
שכונת פלורנטין הוקמה בסוף שנות ה-20 של המאה הקודמת, ומאז עברה שינויים רבים במבנה האוכלוסייה. לאחר עזיבת משפחות רבות את השכונה, בשנות ה-90 עברה השכונה מהפך פיזי, שהביא אליה אוכלוסייה צעירה. כיום מתגוררים בשכונת פלורנטין מעל 60% מהתושבים בגילאי 25-40, ומגמת צמיחה זו משפיעה על האוכלוסייה המבוגרת, שרובה ללא משפחות בשכונה.
בשכונת פלורנטין העדויות על בדידות בקרב קשישים גבוהות ביותר, בשל תהליכים אלו ובשל בנייה צפופה וגבוהה אשר מקשה עם קשישים בעלי מוגבלות לצאת מביתם. בנוסף, רוב האוכלוסייה בשכונת פלורנטין אינה במגורי קבע ומתחלפת תדיר. מגמה זו מעידה על קשרים חברתיים חלשים יחסית, במיוחד בין צעירים למבוגרים בשכונה, ועל קהילה פחות מגובשת. כך, בשכונה התוססת הרבה קשישים חשים כי הם "נדחקים" הצידה ונותרים לבדם.
מטרות
התכנית באה לחזק את הקהילה ובכך את החיבור והקשרים בין אוכלוסיית הקשישים לאוכלוסייה הצעירה בשכונה, להעצים את אוכלוסיית הקשישים כבעלת ערך לקהילה, ולהפיג בדידות בקרב קשישים תושבי השכונה
שיטת התערבות
תכנית בישול מדור לדור, בשיתוף משרד הרווחה, כל תכנית בעלת 8 מפגשים בשלב הראשון, בין צעירים תושבי השכונה לקשישים חברי מועדון הקשישים, במסגרתם מצוותים המשתתפים לזוגות (צעיר/ה עם קשישה), וכל קשישה מלמדת בכל מפגש מאכל מסורתי ייחודי שלה. בסוף כל מפגש עורכים שולחן ויושבים יחד לארוחה. בתום כל תכנית מכינים יחד המשתתפים חוברת מתכונים וסיפורים שמאגדת עבר והווה קהילתי-שכונתי ומשמרת את ערך הוותיקים בקהילה לדורות הבאים.
ממצאים והמלצות
לפני כל מפגש חיכו המשתתפים, ובעיקר המבוגרים, למפגש במשך כל היום. במהלך התכנית והמפגשים נוצרו קשרים חזקים בין הזוגות, ועד היום המשתתפים מתקשרים ומדברים.
התכנית נחלה הצלחה גדולה ומוצע להמשיכה עם המשתתפים הנוכחים ונוספים.

רינה דר
רינה דר
Powered by Eventact EMS