חקלאות עירונית קהילתית ככלי לשילוב פיסי חברתי

אחיקם אורבוך achikama@br7.org.il
המחלקה לעבודה קהילתית, אגף הרווחה והשירותים החברתיים, עיריית באר שבע

חקלאות עירוניח קהילתית היא גידול צמחים בעיר על ידי הקהילה, גידול זה יכול להתבצע במספר רב של מודלים: מגינות קהילתיות דרך גידול ביתי בחצר הפרטית או בחצר הבית המשותף. ועד אתרי חקלאות עירוניים כגינה לתושב וחוות עירוניות המודל המוכר ביותר הוא גינות קהילתיות- גינותת המטופחות על ידי תושבים מתנדבים שאכפת להם, בגיבוי של רשויות וארגונים. גינות אלו הינן כלי בבניית החוסן הקהילתי והחברתי של השכונה,, יצירת מרחב ציבורי חי ופעיל, פיתוח מנהיגות מקומית והעצמת תושבים, יצירת זהות מקומית תוך שימור מסורות ותרבויות והפגשת אוכלוסיות שונות. במקביל תורמות הגינות הקהילתיות לחיזוק ופיתוח קיימות קהילתית, להגדלת תחושת האחריות על המרחב הציבורי, שיקום שטחים עזובים וגידול מזון טרי ובריא בעיר.
במהלך העשור האחרון צמחו בבאר שבע 27 גינות קהילתיות ופותחו מודלים נוספים של חקלאות עירונית קהילתית כמו החווה העירונית, פיתוח של מרחב ציבורי בשיתוף הקהילה, עבודה משותפת עם בתי ספר, עושים רחוב, יערות מאכל וגינות טיפוליות. שילוב של מודלים אילו ביחד יוצר רשת של חקלאות עירונית קהילתית, המעבירה בתוכה מידע גנני וחברתי, ותמיכה וליווי של האתרים אחד את השני.
במסגרת המיזם מתקיימים מים שיתופי פעולה רבים בהן שותפים מעל ל20 ארגונים בניהם משרדי ממשלה, ג`וינט ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, וארגונים חברתיים וסביבתיים רבים. כמו כן מתקיימים שיתוף פעולה פנים רשותי הדוק עם האגף לאיכות הסביבה ושיתופי פעולה רבים בתוך אגף הרווחה והשירותים החברתיים: משיתוף פעולה עם צוות עוצמה במחלקה לשירותים חברתיים, יחידת הסמים, מחלקת השיקום, בית המשפט הקהילתי והמחלקה לרווחת הקשיש.

אחיקם אורבוך
אחיקם אורבוך
עיריית באר שבע
Powered by Eventact EMS