מרכז יום לשורדי ושורדות סחר ועבדות במסיל"ה- הקמתו של שירות ייחודי והתאמתו למציאות משתנה

הדס צוקרט hadaszuq@gmail.com
מסיל"ה, עיריית תל אביב- יפו

רציונל/רקע: מרכז היום לשורדי סחר ועבדות הוקם בשנת 2013 על ידי משרד הרווחה ומופעל על ידי מסיל"ה (מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה- עיריית תל-אביב). הרקע להקמת המרכז היה שבשנת 2012, עת מבקשי מקלט רבים (רובם מאריתריאה) נכנסו לישראל, זוהו במתקני הכליאה עשרות רבות מקרבם כקרבנות סחר, עבדות ועבודות כפייה (עקב עינויים קשים שעברו במדבר סיני). עד מהרה התמלאו המקלטים הייעודיים לאוכלוסייה, ובמתקני הכליאה נותרו קרבנות כלואים, ללא טיפול ושיקום. בעקבות הליך משפטי, הוחלט לשחררם מכליאה לבתיהם של מכרים עד שיתפנה עבורם מקום במקלטים, ובמקביל לפתוח מסגרת טיפולית-שיקומית לצורך מעקב מקצועי וסיוע בצרכים בסיסיים. לאורך השנים, המרכז החל לתת שירות גם לקרבנות אשר סיימו את שנת השיקום במקלט, או בחרו שלא להיכנס למקלטים.
מטרות/שיטות: מטרת העל של המרכז היא שיקום ושיפור חייהם של שורדי סחר ועבדות החיים בישראל. בראש ובראשונה, מרכז היום מאפשר מרחב טיפולי נעים, מכבד ואנושי- זהו עקרון מרכזי בעבודה עם נפגעי טראומה, אנשים אשר "הפשיטו" אותם מאנושיותם. במרכז ניתנים שירותים שונים, כגון: טיפול פרטני, קבוצות ייעודיות, פעילויות חברתיות, סינגור, תיווך וליווי.
ממצאים: לאורך השנים, נעשו התאמות רבות למציאות המשתנה של שורדי הסחר והעבדות. בין ההתאמות ניתן למנות התאמת תכנים שיקומיים לאנשים שכבר סיימו את שנת השיקום במקלט, מעבר מעבודת בוקר לעבודת אחה"צ על מנת להתאים לאוכלוסייה עובדת, ומתן מענה לסוגיות הקשורות בגידול ילדים, לנשים שהפכו אמהות צעירות בישראל.
מסקנות והמלצות: מרכז היום לשורדי סחר ועבדות מוכיח את עצמו כשירות חשוב ורלוונטי לאוכלוסיית הקצה של מבקשי מקלט שהוכרו כקרבנות סחר ועבדות. נראה כי שיתוף הפעולה עם ארגונים ועם צוותים אחרים במסיל"ה, הגמישות והיכולת להתאים למציאות משתנה, כמו גם הכשירות התרבותית של אנשי הצוות, מוכיחים עצמם כמועילים.

הדס צוקרט
הדס צוקרט
מוסדות חינוך
Powered by Eventact EMS