מינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

tamarl@molsa.gov.il מרינה יורובסקי
מינהל מוגבלויות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

הצגת השינוי הארגוני במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לאיחוד האגפים המטפלים באנשים עם מוגבלויות למינהל אחד.מעבר ממבנה ארגוני הפועל על בסיס של אגפים מול אוכלוסיות, לעבר מבנה הבנוי מתחומי פעילות המשותפים לשלושת סוגי האוכלוסיות: קהילה, תעסוקה, דיור חוץ-ביתי, שירותים מוכווני אדם ותקציב, המיועד לתת מענה משותף לשלושת סוגי האוכלוסיות: אוטיזם, שיקום, מוגבלות שכלית-התפתחותית.
השירותים במינהל יהיו מגוונים ומותאמים לצורכי האדם עם המוגבלות, שירותים מוכווני אדם. השירותים נותנים מענה לצרכים השונים של האנשים בכל תחומי החיים ולאורך כל מעגל החיים.

תמר להבי
תמר להבי
Powered by Eventact EMS