טיפול CBT קבוצתי לאסירים צעירים משוחררים

איילת בראל זומר
מפקחת מחוזית, הרשות לשיקום האסיר, חיפה

ההרצאה תפרט טיפול קבוצתי בשיטת ה- cbt לאסירים משוחררים תחת פיקוח ברשות לשיקום האסיר. הרשות עוסקת בשיקומם ובשילובם מחדש בחברה של אסירים משוחררים, עד שנתיים מיום שחרורם. תהליך השיקום כולל טיפול ופיקוח, שילוב בתעסוקה ולעיתים טיפול ייעודי סביב העבירה.
ההנחה היא כי עבריין גדל עם ערכים, עמדות ואמונות מסויימות אשר משפיעות על הלך חייו ועל התנהגותו בהווה ובעתיד.
אמונה ומחשבה כי הכבוד הוא הערך הכי חשוב, לדוגמה, יכול להוביל אותם, במקרה של פגיעה בערך זה, להתנהגות אלימה כלשהי מתוך מקום של הגנה על כבוד זה.
כמו כן, ניתן לזהות עיוותי חשיבה רבים המאפיינים עברייניים כגון חשיבה של "שחור או לבן", הכללה ועוד. (אביא בהרצאה פרוט של 12 עיוותי חשיבה נפוצים).
שיטת הטיפול ההתנהגותית קוגנטיבית עוסקת בזיהוי מחשבות ואמונות ליבה (אמונות הבסיס) ועבודה על שינויים באמצעות הגמשת החשיבה ומתן פירושים שונים ונוספים לאותו אירוע.
פרוש אחר לאותו אירוע או מחשבה יוביל להתנהגות אחרת ובכך תקוותנו כאשר אנחנו באים לטפל בעבריין. שההתנהגות השלילית שהיה רגיל אליה, תהפוך לחיובית יותר.
בהרצאה אביא את שיטת העבודה ודוגמאות שעלו בקבוצה שהתקיימה במשך חצי שנה ברשות לשיקום האסיר.

Powered by Eventact EMS