תוכנית שיווק ומיתוג לשכת רווחה רמת שלמה פועל מאז דצמבר 2016 ועוסק בהכשרת צוות הלשכה, בניית תוכנית שיווק ופרסום, סקר עמדות הציבור ופיתוח קשרים עם מנהיגות הקהילתית

author.DisplayName
לשכת רווחה רמת שלמה, עיריית ירושלים, ירושלים

שכונת רמת שלמה בירושלים הינה שכונה חרדית שמרנית. במהלך השנים האחרונות שורר התחושה בקרב מנהלי ועובדי לשכת הרווחה שאוכלוסייה בשכונה אינו מנצל את המשאבים ושירותים הניתנים על ידי לשכת הרווחה. תחושה זו חוזקה על ידי נתונים פתיחת התיקים של לשכת הרווחה אשר נמצאים במקום מאד נמוך ביחס לגודל האוכלוסייה וביחס ללשכות אחרות בירושלים.
מטרות:
• בניית תוכנית שיווק אפקטיבי ללשכת הרווחה
• מיתוג מחדש של לשכת הרווחה
• הגדלת מספר התיקים בלשכת הרווחה
מאפיינים יחודיים לשיטת העבודה
• שימוש בכלים ותפיסות שיווקיים אשר מקורם אינו מתוך עולם העבודה הסוציאלית
• הענקת כלים שיווקיים לכלל צוות העובדים
• ביצוע סקר לגבי עמדות האוכלוסיה בשכונה ביחס ללשכת הרווחה.
• בניית תוכנית שיווקית המבוססת על תוצאות הסקר, בדיקת צרכי השכונה, ושימוש בכלים לניתוח אסטרטגי שיווקי
סקר עמדות הציבור
• בוצע סקר מקיף לגבי עמדות הציבור ביחס ללשכת הרווחה ברמת שלמה והיחס שלהם לשירותי רווחה בכלל.
• בסקר נשאלו כ-85 נשאלים, כ-35% מהם מטופלי רווחה בשכונה, מכלל סוגי הקהילות בשכונה: ליטאים/חסידים/ספרדים/בעלי תשובה
• בסקר התגלו תוצאות מרתקות, כגון:
o אין כמעט חסמים אובייקטיבים המונעים פניה לגורמי רווחה.
o המנהיגות הרבנית והדת היהודית אינם מהווים חסם בפניה לגורמי רווחה.
• הלשכה קיבלה מדדים מאד גבוהים בתחומי השירותיות, הרבה מעבר למדדים הארציים של הלמ"ס.
• הסקר הראה את החוסר בפרסום ושיווק של לשכת הרווחה ושירותי הרווחה בכלל.
צוות לשכת הרווחה
• נעשו עד כה כ-7 מפגשים עם צוות לשכת הרווחה
• מפגשים אלו התמקדו ב: תפיסות העובדים לגבי עבודתם, תפקידם בתור משיווקי לשכת הרווחה, הענקת כלים פרקטיים בתחום השיווק
בימים אלו לשכת הרווחה עמלה בבניית התוכנית השיווקית אשר אמורה להסתיים בעוד כחודש. מיד לאחר סיומה יתחיל יישומה.לצערי אין מקום בתקציר זה להרחיב......

משה בועז
משה בועז
Powered by Eventact EMS