שילוב אמנויות בקבוצה נרטיבית-דינמית למניעת שחיקה ופיתוח חוסן של אנשי מקצוע

רקפת בן דורי גלבוע rakefet.rta@gmail.com
הגיל הרך, ויצו, הילה

רקע – רציונל: מהו היום יום של עובדים סוציאליים רבים? פניות, מטלות, דרישות, תחומי אחריות, טלפונים, מיילים, דו"חות, מיפויים, טענות, אתגרים, ואין ספור ישיבות, ביקורי בית וועדות – כלומר עבודה בתוך מערכת ארגונית מורכבת ועמוסה, ומתן מענה לפונים המתמודדים עם אתגרים מרובים. מציאות יומיומית זו חושפת אותם לשחיקה רגשית המשפיעה עמוקות על מצבם הגופני והנפשי, ונקראת בספרות המקצועית "עייפות החמלה".
חוסן הוא היכולת להתמודד באופן גמיש עם אתגרים ומצוקות. אין מדובר בתכונת אופי אלא בתהליך דינאמי מתפתח, והוא אינו אישי בלבד, אלא מתפתח בתוך הקשר ובתוך קשרים בין-אישיים, כשהוא טומן בחובו את הכוח לגייס תמיכה ועזרה מאחרים.
מטרת הסדנא: פיתוח יכולות התמודדות גמישות – חוסן - דרך הכרות עם מודל עבודה קבוצתי נרטיבי-דינאמי משולב אמנויות וכלים לפיתוח חוסן, שמסייעים במתן משמעות לתהליכים אישיים וצוותיים.
שיטה: הסדנא עוקבת אחר מודל עבודה קבוצתי שפיתחתי, ומשלבת גישת הנחייה נרטיבית-דינאמית ואמנויות, להקניית כלים לפיתוח חוסן אל מול שחיקה ועייפות החמלה. בסדנא תהייה התייחסות להיבטים תיאורטיים, לצד נגיעה חווייתית בחלקי המודל, דרך יצירה ומעבר בין אמנויות שונות, והיא תכלול הכרות עם כלי יישומי לפיתוח חוסן, אותו יוכלו המשתתפים לשלב בעבודתם עם צוותים וקבוצות.
ממצאים, מסקנות והמלצות – מודל העבודה הקבוצתי פורסם לאחרונה בכתב העת האקדמי The Arts in Psychotherapy. תיאור והערכה של יישום המודל נעשו דרך שימוש במערך מחקר של ניתוח מקרה. התוצאות הראו שהשתתפות בקבוצה כזו עזרה למשתתפים ולקבוצה כולה לזהות את הפגיעות שלהם הנוגעת בעייפות החמלה ובשחיקה רגשית, ובמקביל לזהות את הכוחות והיכולות שלהם. התהליך הוביל לפיתוח החוסן האישי והצוותי, והקנה להם כלים ומודלים לפיתוח החוסן של המשפחות והילדים עמם הם עובדים.

רקפת בן דורי גלבוע
רקפת בן דורי גלבוע
Powered by Eventact EMS