מאוחדת מחוייבת לשורדי השואה

מיכל ריכטר 6181600@gmail.com אוסנת קרני ישי קום
שירות סוציאלי, קופת חולים מאוחדת, תל אביב

רקע:
שורדי השואה מתמודדים עם בעיות ביו-פסיכו-סוציאליות מורכבות. קשיים אלה עלולים להיות מועצמים על רקע הטראומות שחוו בשואה ובשל צמצום במערכות תמיכה משפחתיות וחברתיות. בנוסף, אוכלוסייה זו מתקשה למצות את מכלול הזכויות והשירותים העומדים לרשותה. לפיכך, שורדי השואה נחשבים לאוכלוסייה המצויה ברמת סיכון גבוהה המצדיקה תעדוף טיפולי ומנהלתי.
במאוחדת כ-17.000 שורדי שואה.
מטרות:
1. סיוע בהנגשת זכויות ושירותים לשורדי השואה במאוחדת ובקהילה.
2. התערבות פסיכו-סוציאלית יזומה לשיפור רווחת חייהם.
שיטה:
• הקמת מוקד טלפוני ייעודי לשורדי-השואה.
• יצירת קשר טיפולי יזום של העו"ס עם שורדי-השואה המשויכים ליחידות לאשפוזי בית, שלא היו בקשר טיפולי עם עו"ס מעל שנה.
• איגרת מנכ"ל – בשנתיים האחרונות, לקראת הפסח, נשלחה איגרת לשורדי-השואה בצרוף שובר רכישה לבית מרקחת ומגנט עם מספר הטלפון של המוקד הטלפוני.
• הגברת מחוייבות ומעורבות העובדים לאוכלוסייה - בעקבות המסעות לפולין והשתתפות בטקסי יום השואה במאוחדת ובכנסת.
ממצאים:
• המוקד הטלפוני לשורדי השואה טיפל ב- 4,575 פניות בתקופה של שנה (4.2016 - 4.2017).
• ב-2015 טופלו על ידי העו"ס 2,163 איש. ב-2016 טופלו 3,078 איש. עליה של כ-42%.
• ב-2015 טופלו 344 מרותקי בית. ב-2016 טופלו 588 מרותקי בית. עליה של כ-70%.
• בהשוואה בין תקופת ההתערבות, לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ניכרת עליה ברורה בצריכת שירותי רפואה שניונית – גריאטריה(171%), אנדוקרינולוגיה (157%) ואורטופדיה (181%).
מסקנות:
• שיתוף הפעולה בין כלל היחידות והשקעת משאבים מסייעים בהרחבה ושיפור רמת השירות, הנגשת הזכויות והמענה הטיפולי.
• הכלים לשיקוף נתונים, מאפשרים איתור יזום של אוכלוסיית היעד והרחבה של היקף המטופלים ע"י העו"ס.
• מומלץ להרחיב את המודל המתואר לאוכלוסיות יעד נוספות, הנמצאות בסיכון פסיכו-סוציאלי גבוה.

מיכל ריכטר
מיכל ריכטר
Powered by Eventact EMS