תוצרי למידה של הכשרת עובדי רווחה בנושא מניעה והתמודדות עם אלימות של לקוחות כלפיהם

author.DisplayName
מרכז הכשרות למניעת אלימות כלפי עובדי רווחה, בית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה, ירושלים

עובדים סוציאליים מתמודדים מדי יום אם אלימות המופנית כלפיהם על ידי לקוחות הכוללת , אלימות מילולית, אלימות גופנית, עלבונות והשפלות, איומים לפגיעה נפשית ופיזית, הצקות והטרדות ואלימות באמצעות רשתות חברתיות. משנת 2009 התקיימו למעלה מ 100 השתלמויות במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות על ידי בית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה בשיתוף עם אגף ארגון ומנהל במשרד הרווחה. מטרת ההשתלמויות הינה לעזור למחלקות להתמודד ביתר יעילות עם הבעיה. כמו כן, ב 2016 נכתבה חוברת עבור המחלקות לשירותים חברתיים להתמודדות יעילה עם הבעיה ככלי עזר למחלקות.
במהלך ההרצאה יינתנו התובנות המרכזיות שנלמדו בעקבות קיום ההשתלמויות הכוללת את הבנת הגורמים השונים התורמים לבעיה הכוללים בין היתר את מאפייני התוקפן, מאפייני הקורבן, סביבת עבודה, שפה אירגונית אחידה למיגור התופעה, עבודה עם ממשקי המחלקות, נוהלים ארגוניים ברורים, ערכי העבודה הסוציאלית ועוד. כמו כן, יוצגו מסקנות עיקריות להתמודדות יעילה עם הבעיה.

יאיר אפטר
יאיר אפטר
Powered by Eventact EMS