קידום הביקוש וההיצע להעסקת מבוגרים, באמצעות יצירת הזדמנויות מחוללות שינוי בשוק העבודה

author.DisplayName author.DisplayName
אשל, גוינט ישראל

פרישה היא מצב משברי הנגרם משינוי דרסטי בסטטוס האישי, המשפחתי והחברתי. במשך שנים רבות העבודה נותנת מענה לצרכים כלכליים וחברתיים תוך חיזוק יכולות אישיות ומתן משמעות לחיי היום יום. אולם, בהגיעם לגיל פרישה, אנשים חוצים קו בלתי נראה, המעביר אותם באחת מעולם העבודה לעולם הפנסיה. מכאן שעולה צורך כלכלי , חברתי ובריאותי להמשך השתתפות בשוק העבודה.
אוכלוסיית המבוגרים בארץ ובעולם גדלה בקצב המהיר ביותר מכל פלח אחר באוכלוסייה, אבל נוכחותם בשוק העבודה היא הקטנה ביותר מכל קבוצה בוגרת אחרת. שיעור ההשתתפות בתעסוקה לבני ה-65 ומעלה, בישראל, הוא 16% בלבד
לנוכח העלייה בתוחלת החיים והצורך הגובר בתעסוקה ופרנסה גם לאחר הפרישה מהעבודה, נדרשים שינויים בתפיסות הקיימות במענים פתרונות מעשיים וכלים מקצועיים לגבי האפשרות לעבוד גם בתקופת הפרישה.
התעסוקה מאפשרת לאזרחים הוותיקים הכנסה נוספת, אפשרות למיצוי הפוטנציאל והמשך תרומה לחברה ובכך לשפר את חוסנם הנפשי והגופני, תדמיתם העצמית ומעמדם בקרב המשפחה והחברה. ל-54% מהאוכלוסייה בגילאי 65+ אין הסדר פנסיה, 97% מהם חיים מקצבאות המוסד לביטוח לאומי או של משרד ממשלתי אחר מבחינת המשק והחברה, שילוב אזרחים ותיקים בעבודה מאפשר ליהנות מניסיונם עתיר השנים ולאפשר גיוון תעסוקתי במקומות העבודה.
ההרצאה תכלול הצגת תכניות פעילות וכן את כיווני הפעולה ליצירת מענה תעסוקתי לגיל המבוגר.

יהודית גליק
יהודית גליק
מנהלת בכירה, תחום תעסוקה
Powered by Eventact EMS