הקשיבה בנות – מיזם ייחודי למניעת הדרה בקרב נערות חרדיות בתוך המסגרות החינוכיות תכנית עירונית חדשנית רב מערכתית, הפועלת במקביל בערוצים המצטלבים ביניהם

author.DisplayName
האגף לשירותים חברתיים, עיריית בני ברק, בני ברק
  • דרגות ניתוק המנבות סיכון- על פי פלורה מוררציונל

עיריית בני ברק ביקשה להקים מענה מקצועי, לנערות בגילאי 13-18 עם קשיים רגשיים ו/או תפקודיים במטרה להכיל אותן בתוך מוסדות החינוך ובקהילה. לצורך כך, הוקמה לראשונה בארץ, תכנית חדשנית במגזר כמעטפת למניעת נשירה והתדרדרות למצבי סיכון ותת משיגות.

  • שיטת ההתערבות
  1. עבודה עם צוותים חינוכיים בתוך מסגרות בתי הספר- הצוותים מקבלים ליווי מקצועי על פי התפיסה הפסיכו חינוכית (מור, 2000) המדגישה כי בית הספר הינו הסביבה הטבעית השנייה, אחרי הבית, ומהווה מרחב התפתחותי היכול לסייע לתלמידות בסיכון לצאת ממעגל ההדרה. זאת במטרה לחזק את המוסד החינוכי בהתמודדות עם תלמידות ובצמצום הנשירה.
  2. טיפול פרטני- מקצועי ומפוקח לנערות הזקוקות להתייחסות טיפולית אישית. מסגרות החינוך מקבלות הכוונה כיצד לאתר את הנערות הללו ולהפנותן.
  3. עבודה קהילתית, הרצאות, סדנאות להורים, קו חם למורות, פורום מנהלות עירוני סביב ההתמודדות עם גיל ההתבגרות.

ייחודיות וחדשנות המודל הנוכחי, בהקשיבה הוא השילוב בין עבודה פרטנית- מול הנערה, מערכתית – מול המוסד החינוכי, וקהילתית מול ההורים.

  • ממצאים

בשנת 2015, לאחר מיפוי צרכים, הוקמה התכנית, הפועלת ברמות התערבות שונות ב-15 תיכונים חרדים לבנות בעיר בני ברק. בערוץ הטיפול מקבלות מענה פרטני כ-55 נערות, מענה הכולל שעה טיפולית לשבוע, הדרכה לצוות החינוכי במסגרת ודיון בוועדות הערכה. לאורך השנה מתקיימות פעילויות רבות ברמה הקהילתית. כמו כן, הקשיבה הפך למרכז פעיל ומהווה כתובת משמעותית עבור צוותי ההוראה והורים בקהילה ומסגרות החינוך השונות.

  • מסקנות והמלצות יישומיות

סיכום שנתיים של פעילות במרכז מציג צורך ממשי בשירות לאחר וואקום בשטח. במערך הפיקוח במשרד הרווחה התרשמו מהעבודה הייחודית ובימים אלה מוקם פורום רשויות לעבודה עם נערות חרדיות בחסות השירות לילד ונוער ונוצ"ץ, ובו נציג את ההתערבות הייחודית שלנו.

חוי הס
חוי הס
Powered by Eventact EMS