מאוחדת מפתחת סל שירותים כוללני עבור מטפלים עיקריים caregivers

michal.a14@meuhedet.co.il אסנת קרני נטלי שפיר
עבודה סוציאלית, קופת חולים מאוחדת, רמלה

רקע/רציונל
ישראלים רבים מוצאים את עצמם בסביבות גיל העמידה, במקביל לניהול והקמת משפחה משלהם ופיתוח קריירה גם מתפקדים כcaregivers - מטפלים עיקריים בבני משפחה מזדקנים.
המטפל העיקרי הוא בן משפחתו של האדם המזדקן, המספק תמיכה רגשית, קוגניטיבית, ומנהל את הטיפול הכרוך ביקיריו ,משימה רבת אחריות הכרוכה בקשיים נפשיים ופיזיים עבור המטפל.
מאוחדת רואה במטפלים העיקריים caregivers אוכלוסיית יעד הזקוקה לליווי זמין, לצד תמיכה והכוונה ומתן כלים למניעת שחיקה. לאור זאת במאוחדת פותחו מספר מענים ייעודיים לאוכלוסיה זו.
שיטות ומטרות התערבות
הגברת איתור וזיהוי המטפלים העיקריים באמצעות מערכות מידע.
לצורך איתור המבוטחים שמתפקדים כמטפלים עיקריים,נוספה ההגדרה "מטפל עיקרי" כאפיון במערכת הממוחשבת לניהול התיק הסוציאלי. פעולה זו איפשרה לשירות הסוציאלי לאסוף נתונים על קהל היעד וכך לפתח מענים ושירותים ייעודיים לאוכלוסיה זו.
בנוסף, מאוחדת עורכת רישום של אוכלוסיות ייעודיות: חולי דמנציה, ניצולי שואה, מטופלים ביחידות לטיפול בית, וכך מאתרת את בני המשפחה המטפלים.
פיתוח סל שירותים ייעודי לבני משפחה מטפלים-
הפעלת קבוצות תמיכה אינטרנטיות לבני משפחה מטפלים
קבוצות תמיכה ומידע למטפלים עיקריים בבני משפחה מזדקנים.
חוברות מידע בנושא זכויות בזקנה.
שיחות פרטניות לבני משפחה מטפלים
ממצאים:
התקיימה הכשרה ארצית למנחי קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים, ומתוכננות להפתח מספר קבוצות במהלך 2017-2018.קבוצת תמיכה אינטרנטית ראשונה תיפתח כפיילוט ביולי 2017 ובכנס יוצגו ממצאים ראשונים.
מסקנות:
איסוף הנתונים באמצעות המערכת הממוחשבת העלה את הצורך בפיתוח מענים ייחודיים לאוכלוסיית "המטפלים העיקריים"
מתן ליווי ומענה פרטני למטפלים עיקריים במסגרת שירותי העבודה הסוציאלית ומערך בריאות הנפש בקופת חולים מאוחדת.
פיתוח מענים קהילתיים וקבוצתיים עבור המטפלים העיקריים.
יש צורך בהתאמת השירות לאוכלוסיית היעד מבחינת הזמינות החדשנות.

מיכל אברהם
מיכל אברהם
Powered by Eventact EMS