תוכנית מקום בלב פותחה במיוחד לעבודה עם ילדים ומשפחותיהם במגזר החרדי, מטרת התוכנית היא שיפור תפקוד הילד וחיזוק קשר אב ובן, כגורם מפחית חיכוכים ומונע נשירה

chmichael@jerusalem.muni.il 1 מרילין קרמר 2
1רווחה, מנהל לשירותי קהילה, ירושלים
2רווחה, מנהל שירותי קהילה, ירושלים

רציונל
שכונת רמת שלמה מאוכלסת ברובה במשפחות חרדיות ברוכות ילדים. בלשכה ובשכונה מוכרים מספר רב של בנים הזקוקים לתמיכה רגשית, ליווי, ופיתוח דימוי עצמי חיובי.
מניסיוננו, מאד קשה לפתח תוכניות קבוצתיות לילדים בתרבות החרדית מאחר וקיים חשש של "סטיגמה". בתי ספר, משתפים פעולה בקושי רב עם תוכניות של רווחה. לכן, יש לפתח תוכניות הנותנות מענה פרטני ולא קבוצתי.

מטרות ההתערבות
ישנם שני מטרות מרכזיות בתוכנית.
האחת היא שיפור תפקודו של הילד מבחינה רגשית וחברתית וזאת ע"י מפגשי חניכה עם חונך 3 פעמים בשבוע החונכים הינם אברכים מהקהילה עם מוטיבציה לעבודה עם ילדים ומהווים דמות מיטיבה מקשיבה ומעצימה מחד, ומאידך דמות יוצרת גבולות ושומרת על הילד במסגרת קהילתית. החונכים מקבלים הדרכה ע"י עו"ס פעמיים בחודש, הדרכה פרטנית וקבוצתית.
המטרה השנייה היא פיתוח והעצמת הקשר בין הורים לילדים באמצעות שיתוף האבות במפגש משולש חוויתי פעם בחודש וכן הקמת קבוצות הורים נפרדות לאבות ואימהות. קבוצת האבות הונחתה ע"י עו"ס רכז התוכנית ובה העלו האבות קשיים בחווית ההורות שלהם. הקשיים כוללים קושי להביע אהבה כלפי הילד, תקשורת והתמודדויות בסוגיות של גבולות.

ממצאים
בתוכנית משתתפים כ- 14 בנים חרדים בגלאי-8-12 (ומשפחותיהם) המוכרים בלשכה. בקבוצת האבות השתתפו בממוצע כ- 8 אבות. האבות המשתתפים מדווחים על שיפור בקשר, מודעות גבוהה לנושאים שונים בהורות ורצון לשינוי. עד כה התקיימו 4 קבוצות אבות.

מסקנות
המסקנות שלנו היו שישנם לא מעט אבות הזקוקים להדרכה בנושא הורות איך להיות יותר פעיל בקשר עם הילד והתמודדות עם סוגיות הורות שונות. הקושי העיקרי שלהם הוא ברצון לקבל עזרה (גברים לא?.....) עם פעולות חיזור נכונות ונתינת לגטימציה לקשיים, ניתן לעשות הרבה עבודה עם אבות.

מיכאל כהן
מיכאל כהן
Powered by Eventact EMS