שילוב טיפול, למידת מקצוע והכשרה מעשית באמצעות קורס גינון

author.DisplayName
רכזת שיקום תעסוקתי בתחום ההתמכרות, לשכת הרווחה, באר שבע

רציונל:
עוברים המטופלים טיפול ושיקום פסיכו סוציאלי. אבל הם עדיין חסרים דפוסי התנהגות נורמטיביים לעולם התעסוקה, וזקוקים לכלים ומודעות בתחום. שילוב המטופלים בעבודה גורם חשוב בשמירת הניקיון.
מטרות:
- רכישת מקצוע וניסיון,
- שיפור סיכויי התעסוקה,
- כלים ודפוסי תעסוקה.
- שיפור גינת הנוי בשטח.
שיטות עבודה:
לימודים תיאורטיים ועבודות מעשיות בשטח של יחידה בהנחית מרצה ממכללה.
לוו המטופלים ע"י עו"ס שיקום תעסוקתי.
לעיבוד קבוצתי סביב תפקוד של משתתפים. קישור בין תפקוד נוכחי לבין בעבודה קודמת ולמידת גורמי סיכון במקומות עבודה.
תהליך מקביל לטיפול המטופלים מגדלים צמחים מזרעים בחממה שהתחזקו מעבירים אותם לשטח פתוח.
ממצאים:
-הקורס יעיל.
- למידה קלה .
-נבנה דמות תעסוקתית אצל משתתפים.
- שילוב מטופלים משלוש מרכזי גמילה .
-בזמן קצר אפשרות ללמוד מקצוע ולרכוש דפוסי תעסוקה.
- יישם כלים ומודעות מטיפול וחיזוק תכונות אישיות
- שיפור קורות החיים.
-קיצור תהליך של חיפוש עבודה והתמדה בה.
תוצאות
-בזמן קצר התקבלו רוב מטופלים לעבודה.
-צמצום מחסומים ,עלה אמונה ביכולות תפקודיים
- שטח חצר ביחידה השתפר.
- המשך שמירת על ההשקעה .
- מטופלים עיבדו טראומות ממקומות עבודה,
- למדו שמירת הניקיון בעבודה.
- פיתחו דרכי ההתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר.
- ללא חששות גילו כוחות בעבודה פיזית.
-שילוב מעבר לטיפול מגוננת בקרירה.
המלצות:
- בצורה מחזורית לפותח קורסי גינון.
- פתיחת הקורס לנוער וצעירים ונשים מכורות.
- תקציב קבוע לפעילות גינון.
- למרכזי יום בניית תכניות הכשרה פנימית.
- שילוב הידע והעבודה המעשית עם ליווי ותיווך טיפולי.

אמה  לנגר
אמה לנגר
Powered by Eventact EMS