סיפור הקמתם של "בתי התיישבות" ("Settlement Houses") בארץ ישראל: כיצד הגיעה משנתה של ג`יין אדמס לירושלים?

ד"ר יהודית אבניר
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית ירושלים

בסיפור הקמתו של מקצוע העבודה הסוציאלית נהוג להצביע על שני זרמים מרכזיים. האחד, הכללי, מבית מדרשה של מרי ריצ`מונד, ואלו השני, הקהילתי ,מבית מדרשה של ג`יין אדמס, אשר התבסס על הקמתם של "בתי התיישבות" "Settlement Houses". הקמתם של השירותים הסוציאליים הגנריים בישוב היהודי לפני הקמת המדינה מתועד, ידוע ונלמד. אולם הניסיון להקים בתי התיישבות בירושלים, נשכח לחלוטין.
הרצאה זו תעסוק בגילוי מחדש של הניסיון להקים שני בתי התיישבות, הראשון בשכונות שמעון הצדיק, והשני בנחלת אחים בירושלים, החל מראשית המאה העשרים ועד שנות הארבעים שלה. חשיפה זו, התאפשרה בעזרת מחקר היסטורי, שהתבסס על מסמכים שנדלו מהארכיון הציוני המרכזי וגנזך המדינה.
המסע ההיסטורי מתחיל עם הקמתו של בית ההתיישבות הראשון בלונדון וממשיך בהשפעתו העצומה על ג`יין אדמס והקמת בית ההתיישבות בשיקגו. הוא מאיר זרקור על האופן שבו כל אלה השפיעו על מנהיגי התנועה הציונית בגליציה והחלטתם להקים מעין בתי התיישבות. בהמשך הוא מתעד את מסעה של משפחת יעקב טהון, אשר היה ממנהיגיה הבולטים של התנועה הציונית בישוב, מלבוב דרך גרמניה, לירושלים. הוא מסתיים בשליחותה שלאשתו השנייה, חנה הלנה טהון, להקים בתי התיישבות בירושלים.
מחקר זה שוזר תמונה רב מימדית על האופן שבו ידע וערכים הועברו ברחבי העולם בתקופה מכוננת ותוססת של הקמת מקצוע העבודה הסוציאלית ועל גיוסם של אלה לצורכי התנועה הציונית. הוא גם נותן במה לדמותן של נשים בעלות חזון אישי, מקצועי, וחברתי, כפי שאלה מתגלמים בדמותן של שרה וחנה טהון.

Powered by Eventact EMS