שימוש בסל מענים גמיש כמרכיב בתכנית התערבות

רינת מועלם
מערך המענים "נושמים לרווחה בעוצמה", קרן רש"י, ירושלים

רציונאל:
תכנית `נושמים לרווחה` כוללת מרכיב של סל מענים גמיש שמהווה אחד מכלי ההתערבות. סל המענים מספק מגוון מענים מידיים וגמישים כגון לבוש, ציוד בסיסי, פריסת חובות, וכן שירותים ומענים טיפוליים ושיקומיים.
הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת עוני מעצבת את פרקטיקת ההתערבות בתכנית ובכלל זה את סל המענים. ע"פ תפיסה זו עוני הינה תופעה חברתית שמורכבת מ-3 מימדים: מחסור חומרי, מחסור בהזדמנויות ומחסור בהון סימובלי. משפחות שחיות בעוני, נתקלות באופן יומיומי בחסמים שנובעים משלושת המימדים של המחסור. סל המענים הגמיש יכול להעניק להן הזדמנויות למימוש אפשרויות ולהסרת חסמים ברמה הקונקרטית. במסגרת היחסים בין הצוות לבין המשפחות שימוש בסל מבטא הבעת סולידריות עם מצבן והתייצבות המערכת לצידן.
שיטות:
כל משפחה שמשתתפת בתוכנית זכאית לסל של 15,000 ₪ אשר מנוצל לטובת צמצום העוני בשלושת המימדים. לדוגמא:

  1. מחסור חומרי - ביגוד, ריהוט, תשלומי חובות
  2. מחסור בהזדמנויות - קורסים מקצועיים, רישיון נהיגה
  3. מחסור בהון סימבולי - הפקת אירוע משפחתי, חופשה משפחתית.

אופן ניצול הסל נקבע בהתאם לתוכנית ההתערבות שכותבת העו"ס בדיאלוג עם המשפחה.
ממצאים:
מאז אפריל 2015, הופקו 3,100 שוברים עבור השכלה וקורסי תעסוקה. שולם סכום של 1,700,000 ₪ עבור הסדרת חובות. בתחום ריהוט ואבזור הבית נוצל למעלה מ-8,000,000 ₪ ועוד סכומים רבים נוצלו לטובת תנאי חיים פיזיים, ביגוד והנעלה ועוד.
מסקנות והמלצות יישומיות:
במהלך השנתיים האחרונות למדנו מעדויות העובדים והלקוחות כאחד שהסל הגמיש הינו כלי אפקטיבי ומשמעותי מאוד בתוכנית ההתערבות והינו רכיב משלים לזכויות סוציאליות המוקנות למשפחות ע"י גופים שונים במדינה. אנו מציעים לבחון את הרחבת השימוש בסל הגמיש בתוכניות שונות למשפחות בעוני והדרה ככלי תומך לקידום תוכנית הטיפול.

Powered by Eventact EMS