אימון תעסוקתי והשמה אונליין - התכנית התעסוקתית החדשנית תעסוקנט בפיתוח חברת `מקשיבים נט` עבור מרכז `הזדמנות` לתעסוקה של עיריית תל אביב יפו ומשרד העבודה והרווחה

boneh_d@mail.tel-aviv.gov.il 1 נירית בנימיני 2
1מנהל השירותים החברתיים, עיריית תל-אביב יפו ומשרד העבודה והרווחה
2מקשיבים נט, תל אביב יפו

מרכז התעסוקה העירוני תל אביב יפו פתח את שעריו בינואר 2015 בשיתוף משרד העבודה והרווחה במטרה לקדם תעסוקתית לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים ולתושבים בעלי חסמים תעסוקתיים מורכבים.
המרכז מקנה כלים להשמה במשרות מקדמות ולשילוב בהכשרות מקצועיות. במסגרת פעילותו המרכז עסוק באופן שוטף בפיתוח תכניות ומענים המותאמים לצרכי התושבים בעיר מחד, ואשר עומדים בתנאי שוק העבודה העכשווי מאידך.
במסגרת זו, פועלת התכנית התעסוקתית החדשנית `תעסוקנט`
תכנית יחידה מסוגה בישראל, בה ניתן שירות של אימון תעסוקתי לתושבים תוך ניצול המדיום האינטרנטי. במהלך האימון מוקנים הכלים להשתלבות במשרה מקדמת קריירה כגון – בניית חזון תעסוקתי ותכנית פעולה להשמה, כתיבת קורות חיים מותאמים ותרגול ראיונות עבודה דרך אמצעי התקשורת האינטרנטיים.
ניצול המדיום האינטרנטי מסייע בתהליכי השיקום התעסוקתי. התקשורת האינטרנטית המיוחדת שנוצרת נותנת מקום לקשר אישי, רציף, נגיש וזמין המאופיין בשותפות בתהליך, הכלה ועידוד תוך שמירה על עצמאות הלקוח מול מקדם התעסוקה ומול הלקוחות האחרים כתמיכת עמיתים. האינטרנט נותן ללקוחות מענה תמיכתי-אישי רציף. בנוסף, האינטרנט נותן מענה תמיכתי-קבוצתי, כאשר מתרחשים דיונים של הלקוחות בשיחה קבוצתית-אינטרנטית, בנושאים הקשורים בתעסוקה, כמו, לדוגמא, החשש מראיונות עבודה.
במהלך ההרצאה יוצגו מבנה התכנית ומאפייניה, יתרונותיה ואתגריה, כמו כן יתוארו סיפורי מקרה דרכם יוצג הערך המוסף הייחודי של הליווי התעסוקתי האינטרנטי.

דן בונה
דן בונה
Powered by Eventact EMS