הכשרות עובדים בנושא כשירות תרבותית

מירה הורוביץ mira_h@meuhedet.co.il ישי קום אלונית טל דבורה שקד אסנת קרני
השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב

אוכלוסיית המבוטחים של מאוחדת מאופיינת במגוון עדות דתות ותרבויות, חלקם מתגוררים באזורי מעמד חברתי נמוך. בעקבות חוזר מנכ"ל משה"ב נבנתה תכנית הכשרה לצוותי המרפאות בתחום הכשירות התרבותית.
נקבע תהליך הערכה באמצעות שאלונים, למדידת עמדות ושביעות רצון מיעילות התכנית.אוכלוסיית המבוטחים של מאוחדת מאופיינת במגוון עדות דתות ותרבויות, חלקם מתגוררים באזורי מעמד חברתי נמוך.
מטרות:
- העלאת מודעות ומתן ידע לצוותים בתחום הבין-תרבותי.
- מתן כלים להענקת שירות רפואי איכותי מותאם תרבות.
במהלך השנים 2015-2016 השתתפו בסדנאות 2105 אנשי צוות,
מתוכם: 540 בסדנה יומית ו- 1565 בסדנה קצרה .
בסוף שנת 2015 הוענקה תעודת הוקרה למאוחדת על עשייה פורצת דרך בהכשרות עובדים לטובת מערכת בריאות שוויונית ואיכותית.
מסקנות: מבדיקת השאלונים נצפתה עליה בעמדות שבטאו חשיבות בהכרת השונות והנגשת טיפול מותאם תרבות. כל המשתתפים הביעו שביעות רצון גבוהה מההדרכה וציינו שהכלים שקיבלו ישימים.
המלצות:
- מערך ההדרכה שנבנה בשיתוף סקטורים וחטיבות שונות מוכיח עצמו כיעיל ומומלץ לאמצו לתוכניות נוספות.
- יש לפתח כלים נוספים להעלאת המודעות למגוון ולשוני הקיים בקרב המבוטחים.

מירה הורוביץ
מירה הורוביץ
Powered by Eventact EMS