מדברים בשפת המטופל

אסנת קרני ישי קום
השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב

תקשורת לקויה בין מטפל ומטופל עלולה להוביל לטעויות רפואיות וחוסר הענות לטיפול. התאמה שפתית מביאה לשיפור באיכות הטיפול ומקלה על המטפל והמטופל כאחד.
מוקד תרגום טלפוני המופעל ע"י משרד הבריאות מספק שרותי תרגום מקצועיים בארבע שפות: רוסית, צרפתית, ערבית ואמהרית.
מאוחדת הצטרפה לשירות עם תחילתו, בהובלת מחוז דרום במספר הפניות החודשיות.
מטרת עבודה זו : הערכת השימוש במוקד תרגום טלפוני דרך חווית המטפל ותרומתו לשיפור התקשורת עם המטופל.
הועבר שאלון ממוחשב עליו ענו 359 איש מהצוותים הרפואיים במחוז דרום.
ממצאים עיקריים:
• 90% ציינו שחל שיפור בתקשורת בינם למטופל ללא תלות בשפת התרגום.
• 85% דווחו כי המוקד שיפר את איכות הטיפול במידה בינונית ורבה.
• 56% דווחו שהתרגום סייע בהקטנת טעויות בנטילת תרופות והגברת הדבקות בטיפול.
• 70% ציינו כי המוקד סייע בהנגשת זכויות ומידע.
בסימפוזיון נציג בהרחבה את הממצאים ואת תרומתם הישירה לשיפור באיכות הטיפול.

Powered by Eventact EMS