עבודה סוציאלית מודעת-עוני

פרופ' מיכל קרומר-נבו
ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

עבודה סוציאלית מודעת-עוני
בהרצאה זו יוצגו העקרונות התיאורטיים והפרקטיים של הפרדיגמה. העקרונות התיאורטיים: עקרון אונטולוגי – עוני כהפרה של זכויות אדם; אנשים החיים בעוני כמי שמתנגדים לעוני; עקרון אפסטימולוגי – ידע מתוך קירבה; עקרון אקסיולוגי – עמדה אתית של התייצבות לצד וסולידריות בין משתמשי שירותים ועו"סים. עקרונות הפרקטיקה: מיצוי זכויות אקטיבי, שותפות, פרקטיקת מדיניות, עבודה טיפולית ביקורתית.

Powered by Eventact EMS