התאמה תרבותית כאמצעי להגברת היענות טיפולית בקרב חולי סכרת

הידאייה נאשף רקפת שרמן אלישע אמירה יחיא
השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב

מחלת הסוכרת הינה מחלה כרונית, פרוגרסיבית, הדורשת מהחולה שינויים רבים באורח חייו: תזונה, פעילות גופנית, נטילת תרופות והימנעות ממצבים נפשיים כמו: לחץ, חרדה, דיכאון.

בכדי להגיע לאיזון רמות הסוכרת בדם, על המטופל לשתף פעולה עם הנחיות הטיפול. היענות לטיפול יכולה למנוע את סיבוכי הסוכרת.

במחקרים נמצא קשר בין סוכרת למצב חברתי- כלכלי, שייכות עדתית, דתיות ואורח חיים (אברבוך, חורב וקידר 2010). הנחיות הטיפול בסוכרת מתעלמות בד"כ מהשונות בין בני האדם. לא נלקחים בחשבון המאפיינים הייחודיים של כל תרבות ותרבות והשפעתם על שיתוף הפעולה של המטופל.

על מנת להתמודד עם אתגר גיוס המטופלים מתרבויות שונות לשיתוף פעולה עם הנחיות הטיפול בסוכרת, על המטפלים לרכוש ידע על התרבות של מטופליהם לרבות: אמונות, תפיסות בריאות ומנהגים ואף להיעזר במתורגמן רפואי אשר יסייע להנגיש את הטיפול בשפתו של החולה.

בהרצאה יוצגו המאפיינים הייחודיים של ארבע תרבויות מהחברה הישראלית: עוני, חרדים, ערבים ויוצאי חבר העמים והשפעת התרבות על הטיפול בסוכרת.

Powered by Eventact EMS