הנגשה שפתית ותרבותית לילדי עובדים זרים

אלונית טל
השרות לעבודה סוציאלית, מאוחדת, תל אביב

מאוחדת הינה הקופה היחידה המבטחת את ילדי העובדים הזרים בישראל. במחוז מרכז מבוטחים 4,472 ילדים, המגיעים מארצות שונות: אריתריאה, פיליפינים, סודן ועוד. המשפחות דוברות בעיקר את השפה הטיגרית המדוברת באריתריאה ואינן דוברות אנגלית.
בשל הפער השפתי, המטפלים נתקלים בקושי תקשורתי וחוסר שיתוף פעולה מצד המשפחות. הדבר מתבטא בקושי במימוש זכויות רפואיות, הבנה מוטעית של הזכאות הרפואית, אי הבנה של הנחיות רפואיות, אשפוזים חוזרים וקושי בחינוך לבריאות. נגרם חוסר שביעות רצון מהטיפול, נדידה בין מטפלים, תסכול, תחושת קיפוח, כעס ואף אלימות מילולית ופיסית.

עיקרי התכנית :

• גיוס מגשר שפתי ותרבותי דובר טיגרית ועברית

• תרגום דפי מידע לטיגרינית.

• שיתוף פעולה עם גורמי קהילה.

• תכנית העשרה שפתית לילדי עובדים זרים.

תוצאות התכנית לאחר כשנה:
ירידה באלימות, הפחתה בכעס ותסכול של האוכלוסייה, שיפור בשביעות רצונם, נכונות לשת"פ, הרחבת מספר הפונים להצטרפות לביטוח בריאות ושיפור מדדי איכות .
הציון המשוקלל של המרפאה במדדי איכות עלה מ 55.43%- בשנת 2015 ל 60.52%- בשנת 2016 .

Powered by Eventact EMS