תעסוקה מעברית לאנשים על הרצף – ממוגן לחופשי. פרוייקט משותף לחברת חשמל ובית אקשטיין

בתיה שמיר bety.s@b-e.org.il
תעסוקה, בית אקשטיין מקבוצת דנאל, רעננה - ראשל"צ

מרכזי התעסוקה של בית אקשטיין לאנשים על הרצף האוטיסטי שמו לעצמם מטרה להקנות מיומנויות תעסוקתיות ,חברתיות ותקשרותיות מתוך הרצון לאפשר לכל מועסק למצות את הפוטנציאל שלו והשגת איכות חיים. החזון הינו לשלב את המועסקים במעגל העבודה הנורמטיבי. לצורך העניין נבנה במרכז התעסוקה מודל רצף תעסוקתי מסודר המשלב בתוך העבודה המוגנת יחידת השמה הבונה את הקשר לעולם העבודה הנורמטיבי. נוצר קשר עם חברת החשמל, ומתוך הקשר נבנה פרוייקט תעסוקה מעברית בחברת החשמל שמטרתו מתן אפשרות לאנשים על הרצף האוטיסטי להשתלב בעבודה. ההחלטה על תעסוקה מעברית נבעה מההנחה שהמודל יאפשר למועסקים להתחיל את דרכם בעבודה בשוק החופשי עם פחות לחץ תוך יכולת ללמוד תפקיד והרגלי עבודה. יחד עם זאת גם יאפשר הפחתת סיטגמות ושינוי עמדות אצל המעסיק. במסגרת הפרוייקט הוחלט על שילוב של קבוצה של 5 אנשים בבתי המלאכה של חברת חשמל. הקבוצה לוותה על ידי רכז השמה צמוד ועוסית של מרכז התעסוקה ומנהל העבודה במקום. כמו כן הוקמה וועדת היגוי שכללה את העובדת הסוציאלית של חברת חשמל, מנהל בתי המלאכה והמנהלת המקצועית של מרכז התעסוקה. הוחלט לבחור את מודל השילוב המלא בשוק החופשי. (כפי שהוגדר במסמך תעסוקה מעברית של משרד הכלכלה). המשמעות היא שהעובדים שולבו בתנאי שכר מינימום וביחסי מעסיק עובד במקום. במהלך השנתיים עברה הן קבוצת המועסקים והן העובדים של חברת החשמל תהליכים רבים של למידה. התאמה והנגשה של עבודות. פיתוח הרגלי עבודה מותאמים ופיתוח קשרי עבודה. עובדי חברת חשמל מצידם למדו להכיר את המאפיינים היחודיים של אנשים על הרצף האוטיסטי , וכיצד לעבוד איתם. כיום לאחר שנתיים עובדים בחברת חשמל ממרכז התעסוקה 8 עובדים . חלקם בבתי המלאכה וחלקם שולבו במחלקות אחרות של החברה.

בתיה שמיר
בתיה שמיר
Powered by Eventact EMS