קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים עיקריים (caregivers) במחלקת יום

רות אשבל ruth2010@walla.co.il ד"ר אנה שטרמל לינה טאהא
מחלקת יום, מרכז רפואי גריאטרי "בית רבקה", פתח תקוה

רקע:
מחלקת יום מיועדת לשיקום מטופלים עם ירידה תפקודית לאחר אשפוז בבית חולים כללי וכהמשך שיקום של מאושפזים ששוחררו מבתי חולים שיקומיים גריאטריים. טווח הגילאים + 20-90.ממוצע האשפוז במחלקה הינו חודש וחצי. הפעילות במחלקה מתבצעת על ידי צוות רב מקצועי הכולל רופאה, אחות, פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, מורה טיפולית, עובדת סוציאלית וקלינאית תקשורת. יש לציין שכל המטופלים מגיעים למחלקה מהבית פעמיים בשבוע, בשעות הבוקר. הקבוצה היתה מיועדת לבני משפחה של חולים לאחר אירוע מוחי (בנות זוג, ילדים והורים). למטופלים אלו מאפיינים ייחודים להם כגון פגיעה בדיבור, קשיי בליעה, שיתוק חלקי, ליקוי קוגניטיבי, קושי בתפקוד יומיומי ברמה פיזית ורגשית.בשיחות פרטניות עם משפחות אלו עולות סוגיות של התמודדות יומיומית עם חולי ממושך, קשיי תקשורת עם החולה המאתגרים את ההתמודדות וחוסר אינפורמציה על שירותים בקהילה.
מטרה:
תמיכה בהתמודדות יומיומית, ונטילציה, תיווך לקהילה.

ההתערבות:
קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים. גיוס המשתתפים לקבוצה נעשה באמצעות שיחות אישיות יזומות והפנית משתתפים פוטנציאלים על ידי הצוות. לציין שקלינאית התקשורת הייתה שותפה לראיונות המקדימים. התגבשה קבוצה של 8 משתתפים. המפגשים התקיימו אחת לשבוע בשעות הבוקר. מנהלת המחלקה והקלינאית תקשורת השתתפו בחלק מהמפגשים בהתאם לצורך שעלה מהקבוצה וסוגיות עיקריות שהעלו.

סיכום ומסקנות:
כאמור ממוצע האשפוז במחלקה הינו חודש וחצי. יש לציין שחלק מהמשתתפים המשיכו להגיע למפגשים למרות שהמטופלים סיימו את הטיפול .דבר שמצביע על מחויבות/שייכות לקבוצה. לאורך כל המפגשים היה שיתוף פעולה של החברים בקבוצה, הם הביעו התעניינות, שאלו שאלות ושיתפו בחרדות עקב קושי בהתמודדות עם המצב הנוכחי. בכל המפגשים חזר על עצמו נושא הנתינה/קבלה (לדעת לקבל עזרה), גבולות בטיפול, הפוך תפקידים, עול כלכלי, פיזי ורגשי. ברמת המחלקה, בני המשפחה/תומכים עיקריים, שיתפו את צוות המחלקה בתחושות ובשביעות הרצון מהתמיכה שקיבלו במסגרת הקבוצה. שילוב צוות רב מקצועי במפגשים תרם מאוד והעצים את הראיה המולטידיסציפלינרית. המפגש עם קלינאית התקשורת, הידע והתכנים שעלו, תרמו והפחיתו חרדות במיוחד עקב ההתמודדות עם בעיות בליעה ותקשורת המאפיינים מטופלים אלו.

רות אשבל
רות אשבל
עובדת סוציאלית
Powered by Eventact EMS