פורום התייעצות לאנשי מקצוע בבריאות הנפש וברווחה במצבי אלימות במשפחה

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1אלימות במשפחה ותקיפה מינית, לשכת בריאות מחוזית ירושלים
2אלימות במשפחה, מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ויצו, ירושלים

רציונל
מקרים מורכבים של אלימות במשפחה ובריאות הנפש מביאים לעיתים את אנשי המקצוע לתחושת תסכול עקב חוסר תקשורת בין המערכות , שימוש במונחים ושפות טיפוליות שונות, וקושי למצוא מענים לקבוצת אוכלוסיה בעלת בעיות מורכבות- מצב אשר עלול לגרום לעליה ברמת הסיכון והמסוכנות. הפורום הינו גורם מייעץ, ואינו מחליף פעולות שנדרשות, למשל ועדת תכנון טיפול, נוהל נורות אדומות, ודיווח למשטרה . הפורום, כיוזמה ייחודית, מצליחה בכל מפגש ליצור הדברות ויכולת לראות חוזקות וחלשות של כל דיספלינה ולהתוות מענה לכל מקרה.
הפורום הינו שיתוף פעולה בין מערכת הבריאות והמרכז לטיפול באלימות במשפחה בירושלים.
מטרות
• לפתוח אפיקי חשיבה ולגבש פתרונות גם למצבים הנראים כמצבי "אין מוצא".
• למפות את הצרכים של מטפלים במערכת הרווחה ומערך בריאות הנפש סביב הטיפול באלימות במשפחה וללמוד את הדילמות בשדה
שיטות
• התקיימו פגישות חשיפה בתחנות בריאות הנפש ולשכות הרווחה בעיר
• הפניה לפורום נעשית על ידי מטפלים ברווחה או בבריאות
• הפורום מתכנס אחת לחודש ומורכב מנציגי בריאות, אלימות במשפחה, בריאות הנפש, ורווחה.
ממצאים
• אנשי המקצוע יוצאים מדיון עם כיווני התערבות מוגדרים
• עולה צורך למתן גוף ידע לגורמי הרווחה בנושא בריאות הנפש ולהעמיק את הידע של גורמי בריאות הנפש בטיפול באלימות במשפחה.
• התמקדות בסוגיות של הכרעה לגבי הגוף המיטבי לתכלול הטיפול
• משמעות רבה ביותר להרכב הרב-מקצועי של הפורום
• עבודת הפורום מדגימה את מודל העבודה הרצוי בשטח
מסקנות והמלצות
• מדובר במנגנון היוצר תקווה ופורץ דרך בחשיבה , בהתערבויות ובחלוקת האחריות בין הממשקים.
• יש :
o לקיים פורום דומה בערים נוספות
o לקחת את הסוגיות העיקריות ולהניע מהם שינויי התנהלות ומדיניות
o לבנות חשיבה ושפה משותפת בין הרווחה לבין מערך השיקום הפסיכיאטרי בתחום זוגיות ואלימות במשפחה

מארה שכטר
מארה שכטר
Powered by Eventact EMS