יחד בעוצמה- עבודת מרכז עוצמה חולון

shlomitd@holon.muni.il חן יהודה מעין בן זאב
אגף הרווחה, עיריית חולון

מרכז עוצמה חולון החל לפעול במרץ 2016 , בקונספט תפיסתי חדש שהוקם מבראשית. אוכ` היעד מרכז עוצמה חולון: אוכ` החיה בעוני- מש` חד הוריות, מובטלים/משפרי תעסוקה ואוכ` הנמצאת בהדרה חברתית. אנו מאמינים כי לקוחות מרכז עוצמה זכאים להתהלך בעולם כאחד האדם, בראש מורם, כשווים, כחלק מקהילה ומחברה. אנו מאמינים כי לקוחות המרכז זכאים לתת דוגמא מודל וגאווה למשפחתם, ילדיהם, סביבתם הקרובה והרחוקה, ולהרגיש תורמים ובכך גם נתרמים. מתוך תפיסה זו בחרנו להתמקד בתחום התעסוקה וההשכלה במרכז עוצמה חולון. עם זאת, אנו מודעים לכך שיש קבוצת אנשים שבשלב החיים הנוכחי, לא יוכלו להשתלב בעולם התעסוקה והלימודים. עבורם אנו שמים דגש על שיפור איכות החיים, רישות חברתי והעצמה. נרצה להציג את פעילות המרכז- "עוצמה" ו"נושמים לרווחה" פועלים כצוות אחד באגף הרווחה והשר"ח, נביא את עבודת הצוות, שיתוף הפעולה התוך צוותי, הפנים ארגוני והעבודה אל מול גופים חיצוניים. "נושמים לרווחה": עבודה עם 70 משפחות מהאגף, הכוללת עבודה אינטנסיבית של עו"סיות נושמים לרווחה ו4 מלוות בתכנית. נתאר סיפור הצלחה ואת שיטת העבודה המשותפת של העו"סיות המלוות והמשפחות. נדגיש את שיתוף הפעולה של צוות עוצמה מורחב בדגש על פרויקטים קהילתיים ומענים אחרים העולים מן השטח. נספר על הטמעת העבודה הסוציאלית מודעת עוני באגף הרווחה חולון. נציג את עבודת "עוצמה", בדגש על הקמת מרכז מיצוי זכויות כמענה לצורך שעלה מן האגף ומ"נושמים לרווחה". נספר על אופן הקמת המרכז, שיטת העבודה בדגש על מיצוי זכויות אקטיבי, פרקטיקת מדיניות ושינוי חברתי- נביא נתונים ודוגמאות מן השטח.

שלומית דרזי שפירא
שלומית דרזי שפירא
Powered by Eventact EMS