פרקטיקה והוראה משתפת: עם ולמען לקוחות ותוך רגישות לקונטקט

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 2
1עבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר
2בית הספר לעבודה סוציאלית, מכללת ספיר, שדרות

תקציר המושב:
למעלה מעשרים שנה עברו מאז כתב פרופ` יונה רוזנפלד את מאמרו המכונן שעסק בשותפות עם ולמען אוכלוסיות מובסות. במאמרו טוען רוזנפלד (1993) כי על אף שמדובר בפרקטיקה ייחודית ומיוחדת בעבודה סוציאלית, הפרקטיקה לא השתרשה בקרב אנשי המקצוע ואולי אף נשכחה במהלך השנים. יש שיאמרו כי טענה זו רלבנטית עד היום. מושב זה יבחן את מקומה של פרקטיקת השותפות בתוך המוסדות האקדמיים להכשרת עובדים סוציאליים ומשתמשי שירות ובפרט יציג כמה ניסיונות חדשים בהקשר לפרקטיקה זו. בעבר ובהווה התקיימו ומתקיימים במספר מוסדות (למשל במכללת תל חי ובמכללה האקדמית ספיר) קורסים המבוססים על פרקטיקה של שותפות – שותפות עם אוכלוסיות כדוגמת קשישים ואנשים עם מוגבלות (ראו למשל Gutman, Kraiem, Criden, & Yalon-Chamovitz, 2012; Hantman, Oz, Gutman, & Criden, 2013; Moshe Grodofsky & Gutman, 2016;).
במושב זה נציג ארבע הרצאות באמצעותם נתאר קורסים והשתלמויות המתקיימים עתה במרכז האקדמי רופין ובמכללה האקדמית ספיר המבוססים על פרקטיקת השותפות במספר הקשרים: עבודה רגישת תרבות סביב אלימות עם ולמען החברה הערבית, עבודה רגישת מגדר עם ולמען נערות שחוו מצבי מצוקה, שיתוף מדריכים במודל ההכשרה המעשית בשטח, והכשרת לקוחות במחקר פעולה משתף.

נושאים אשר יידונו במסגרת הרב שיח: מתי רלבנטי לעסוק בפרקטיקה ובהוראה משותפת ומתי לא? כיצד ניתן להבטיח התאמה לגיוון הרב תרבותי הקיים בישראל בהקשר של פרקטיקה משותפת? מה הם האתגרים ומהן ההזדמנויות בהקשר של פרקטיקה והוראה משותפת ורגישת קונטקסט ועוד.

רשימת מקורות
רוזנפלד, י. (1993). שותפות: קווים לפיתוח פרקטיקה עם ולמען אוכלוסיות מובסות. חברה ורווחה, י"ג, 236-225.

Gutman, C., Kraiem, Y., Criden, W., & Yalon-Chamovitz, S. (2012). Deconstructing hierarchies: A pedagogical model with service user co-teachers. Social Work Education, 31(2), 202-214.‏

Hantman, S., Oz, M. B., Gutman, C., & Criden, W. (2013). Bringing older adults into the classroom: The sharing community model. Gerontology & Geriatrics Education, 34(2), 135-149

Moshe Grodofsky, M. & Gutman, C. (2016). Social work undergraduates and service users as co-learners and researchers. DOI:10.1080/02615479.2016.1252332

רג'דה אלנאבולסי
רג'דה אלנאבולסי
מכללה
Powered by Eventact EMS