עבודה טיפולית קבוצתית עם נשים בשילוב יציאה למסעות שטח טיפוליים

מרסל מור marcelm@molsa.gov.il
שרות מבחן למבוגרים, אילת

רקע
מאז שנת 2009, הטיפול הקבוצתי בשרות המבחן למבוגרים הפך לכלי טיפולי מרכזי תוך דגש על קבוצות "רכבת". פעילות קבוצתית בשטח שולבה במערך הטיפולי בחלק מהקבוצות בשרות, מתוך תפיסה כי פעילות אינטנסיבית זו מחוץ לחדר הטיפולים ובטבע, עשויה להוות מנוף לשינוי התנהגותי וערכי בקרב עוברי החוק המשתתפים בה ובכך להפחית ביצוע עברות חוזרות.
מרבית הקבוצות שיצאו למסעות שטח בשרות המבחן הורכבו מגברים. בשל השונות במאפייני נשים עוברות חוק והצורך בגיבוש תוכנית התערבות ייחודית לנשים בכלל ולנשים עוברות חוק בפרט, עלה צורך בבניית מודל טיפולי לעבודה עם נשים בשטח.
ייחודיות תוכנית ההתערבות היא ביציאה למסעות שטח בתדירות גבוהה במסגרת העבודה הקבוצתית עם הנשים, תוך גיבוש מודל מתאים לעבודה בשטח, המשלב אלמנטים מהגישה הפמיניסטית והגישה ההתייחסותית, כפועל יוצא מהסתכלות ייחודית ושונה אודות צרכיהן של נשים בטיפול.

מטרות
העצמה וחיזוק המסוגלות של נשים עוברות חוק בהתמודדות עם מצבי דחק, תוך צמצום ומניעת רצידיביזם

ממצאים
תוכנית ההתערבות נמשכה כשנתיים וקבוצת הנשים יצאה ל- 13 מסעות שטח טיפוליים.
נבנה וגובש מודל להתערבות טיפולית בקרב נשים עוברות חוק בשרות מבחן, המשלב עבודה טיפולית בחדר לצד עבודה טיפולית בשטח.

מסקנות והמלצות יישומיות
שילוב מסעות שטח טיפוליים בעבודה הקבוצתית עם נשים תרמה וזירזה הליכים טיפוליים בקבוצה, לרבות שינוי שחל בתפיסת דימוין העצמי כנשים בכלל וכנשים עוברות חוק בפרט.
תוכנית ההתערבות מתאימה לשמש כמודל לעבודה עם נשים המטופלות במסגרות טיפוליות שונות, לרבות עם נשים מכורות, נשים אלימות, נשים מוכות, נשים הסובלות מהפרעות נפשיות ועוד.
בהרצאה אספר ואדגים את מודל ההתערבות, ארחיב בתהליכים הייחודיים המשלבים טיפול בחדר וטיפול בשטח, תוך המחשה ויזואלית של תצלומים מהשטח.

מרסל  מור
מרסל מור
Powered by Eventact EMS