האתגר של האדם, מסגרת, צוות, משפחה וקהילה! מעבר אנשים עם מש"ה והתנהגות מאתגרת ממעון פנימייה אלנהדה לדירות בקהילה

ד"ר מוחמד דיאב
מוגבלות שכלית-התפתחותית, מעון אל-נהדה, טמרה

רציונל/רקע:
מעון אלנהדה בטמרה, הינו פנימייה לאנשים המאובחנים עם מש"ה והתנהגות מאתגרת .שוהים בה 88 דיירים מגיל 8 עד גיל 63 , מכל רמות התפקוד. המעון מעניק לדיירים חממה טיפולית בתחומי החיים של הדיירים.
אנו מאמינים שלאנשים עם מש"ה יש את הזכות לגור בקהילה. הזכות להשתלב בקהילה היא זכות בסיסית שמאפשרת מגורים ושילוב בחיי קהילה.
מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות):
המטרות שלנו לאפשר לאנשים עם מש"ה והתנהגות מאתגרת מעבר מהמעון לדירה בקהילה אשר שוהים בה עד 6 דיירים.
המעבר והשינוי אינו קל ומצריך התערבות בכמה מישורים: דיור ,צוות, משפחה וקהילה. וזאת ע"מ שנאפשר מעבר והשתלבות מיטבית.
התוכנית התחילה ב 9/2015. היא נערכה בכמה שלבים.
שלב טרום המעבר, שכלל הכנה לדיירים, לצוות, לבני המשפחה מציאת מקום עבודה בקהילה הקרובה והכנה לשכנים ולחברי השכונה החדשה.
שלב המעבר נערך בהדרגה. הצוות המקצועי התאים תכניות אישיות של הדיירים בהתאם למצבם התפקודי ולמעבר.
בשלב ההסתגלות למעבר. הדגש הינו על הפעילות הקבוצתית, על התנהלות של סדר היום בהתאם לתוכנית, הפנמת הכללים החדשים ומעקב על תהליך ההתאקלמות של הדיירים . נערכו פעילות יזומות לפתוח קשרים חברתיים עם השכנים ובני הנוער בשכונה. התקיימה הערכה לאחר 3 חודשים למעבר.
ממצאים:
כיום ,3 שנים לאחר הפעלת הפרויקט , העברנו 24 דיירים ממעון פנימייה לארבע דירות יוקרתיות. ישנה ירידה בבעיות ההתנהגות של הדיירים המשתתפים. הדיירים ובני משפחתם מדווחים על שביעות רצון . הקהילה והשכונה קיבלו את הדיירים בהבנה ובאהבה. • מסקנות והמלצות יישומיות
לאור ההצלחה בשיפור איכות חיי הדיירים, אנו מתכוונים להמשיך הכשרת עוד קבוצות של דיירים והעברתן מהמעון לדירות ובקהילה.
המעבר כרוך בעלויות כספיות ומשאבים שמשרד הרווחה צריך לתקצב בהתאם.

Powered by Eventact EMS