המעבר של דיירים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית מהמעונות לדיור בקהילה

עבדאלה דאייף
מוגבלות שכלית-התפתחותית, מעון אל-נהדה, טמרה

"נקודת מבט של דייר"

Powered by Eventact EMS