קבוצת "מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול" – קבוצה "מצילת חיים"

author.DisplayName
מבוגרים, שירות המבחן, ירושלים

נהיגה בשכרות מבטאת התנהגות, אשר טומנת בחובה סיכון חיי אדם באופן מוחשי ומשמעותי ומהווה עבירה פלילית חמורה בישראל.
הנהיגה מחייבת תהליך של קבלת החלטות מקדמות ומהירות למציאות המשתנה על הכביש. אי לכך, נהיגה תחת השפעת חומרים פסיכו אקטיביים פוגעת ביכולת ההתנהלות של הנהג, ומהווה סכנה חמורה לנהג ולסביבתו.
לנוכח ההפניות הנשנות אל שירותנו של נהגים אשר ביצעו עבירות של נהיגה בשכרות (ולעיתים אף פגעו בהתנהגותם זו ברכוש, בגוף או בנפש), עלה הצורך לפתח מענה אשר יפעל להפחתת הסיכון להישנות עבירות מעין אלו.
תכנית ההתערבות נבנתה בשיתוף פעולה של עם עמותת "אפש"ר". התכנית מיועדת לעוברי חוק שנהגו בשכרות וכוללת השתתפות בקבוצה סגורה, הפועלת אחת לשבוע למשך 16 מפגשים מובנים.
מטרת ההתערבות, לאפשר בחינה והתבוננות המשתתפים, ביחס להתנהלותם, בייחוד לגבי צריכת אלכוהול / חומרים משני תודעה ובפרט בהקשר של נהיגה. ההתערבות נעשית בצורה פסיכו-חינוכית, שכוללת הקנית ידע, העצמה ורכישת כלים ומיומנויות שיאפשרו שינוי תפיסתי והתנהגותי אצל המשתתפים. במהלך הקבוצה מודגש החיבור בין התכנים המובנים והמציאות החיצונית, למציאות חייהם ולהתנהלותם. מודגשת ההעצמה, הגברת יכולת השליטה, זיהוי מוקדי סיכון, פיתוח גמישות, כוחות וכלים לבחירה נכונה, חוקית ובטוחה יותר בעתיד.
נציין כי לא אחת מטופלים בקבוצה זו אף הבינו חשיבותה של התערבות ייעודית עבורם, ופנו אלינו בבקשה להמשך תהליך טיפולי, בין אם קבוצתי ובין אם פרטני בהתאם לצורך האינדיווידואלי.
ההרצאה תעסוק בהצגת ההתערבות הקבוצתית המתוארת, על מאפייניה הייחודיים ותרומתה השיקומית להפסקה ומניעת שתיה בעת נהיגה.

אוריה כהן
אוריה כהן
Powered by Eventact EMS